czwartek, 10 lutego 2011

KONSULTACJE SPOŁECZNE - MODERNIZACJA ULICY KAWĘCZYŃSKIEJ

Z naszej inicjatywy odbyły się konsultacje społeczne na temat modernizacji ulicy Kawęczyńskiej, która ma być wkrótce remontowana.

Oto wizja ulicy przedstawiona przez mieszkańców:

WIZJA ULICY KAWĘCZYŃSKIEJ
Ze wszystkich głosów zebranych w toku konsultacji wyłania się dość spójna wizja ulicy
Kawęczyńskiej, o jakiej marzą jej mieszkańcy i użytkownicy. Jest to ulica o charakterze
lokalnym: ze spowolnionym ruchem samochodowym, ale ważną rolą tramwaju,
ulica przyjazna dla pieszych, rowerzystów, wszystkich użytkowników o specjalnych
potrzebach (osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi). Jest
to ulica bezpieczna, jasna, spokojna i cicha. Ulica z zachowanym charakterem
i klimatem starej Pragi, ładna, czysta i uporządkowana. Ulica, która nie odstrasza,
ale zaprasza do spacerowania, tak jak odnowiona ul. Ząbkowska, na której powstały
kawiarnie i bary, a ludzie spacerują z przyjemnością nawet wieczorami.
Do stworzenia takiej ulicy – zgodnie z opinią osób, które wzięły udział w konsultacjach
– potrzebna jest zmiana organizacji ruchu, skuteczne uregulowanie kwestii parkowania,
dostosowanie ulicy do potrzeb niechronionych uczestników ruchu, wymiana nawierzchni
z myślą o względach praktycznych i estetycznych, zadbanie o estetykę ulicy oraz
skoordynowanie prac remontowych z działaniami innych podmiotów, tak by remont ulicy
był działaniem kompletnym a nie wyrywkowym.

Całośc raportu z konsultacji społecznych publikujemy tu:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw_mSLLgTSnJNDkzYTM2ZDUtMWI5Yi00Y2ZhLTg1MjEtZTY1Y2Q4YmFkMDE1&hl=pl

Brak komentarzy :