wtorek, 6 stycznia 2015

Rok 2014 okiem PSM Michałów

Kolejny rok za nami. W krótkim podsumowaniu przypominamy kilka naszych inicjatyw i wydarzeń na Pradze w 2014 roku, ważnych m.in. z perspektywy naszego stowarzyszenia.

Nagroda jest nasza

W marcu 2014 r. działania naszego stowarzyszenia na rzecz tworzenia przyjaznej przestrzeni w centrum prawobrzeżnej Warszawy zostały docenione przez ekspertów zajmujących się transportem, urbanistyką i planowaniem przestrzennym - otrzymaliśmy z rąk wiceprezydenta Wojciechowicza prestiżową nagrodę "Miasto i Transport". To cenne wyróżnienie tym bardziej motywuje do dalszych działań na Pradze. Re jak rewitalizacja

Kolejny rok trwają przygotowania do wdrożenia programu rewitalizacji trzech prawobrzeżnych dzielnic - Targówka, Pragi Południe i Pragi Północ. Ponieważ działania rewitalizacyjne i poprawa jakości życia na Pradze wpisane są w statut naszego stowarzyszenia, nie jesteśmy obojętni na działania podejmowane przez ratusz. W 2014 r. nasi członkowie brali aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji, a także przygotowali wspólnie z innymi praskimi społecznikami interesujące koncepcje działań rewitalizacyjnych na Starej i Nowej Pradze.

T jak Targowa

Przez prawie cały 2014 r. prascy społecznicy, w tym członkowie naszego stowarzyszenia, aktywnie zabiegali o wdrożenie zmian w przestrzeni ulicy Targowej po zakończeniu budowy centralnego odcinka II linii metra. Zmiany w skrócie miały polegać na częściowym ograniczeniu (ale nie zamknięciu Targowej dla ruchu samochodowego!) przepustowości ulicy oraz oddaniu większej przestrzeni nieuprzywilejowanym uczestnikom ruchu (pieszym, rowerzystom, osobom niepełnosprawnym). Ważnym elementem projektu było również uporządkowanie parkowania. 
Kierunek wdrożonych przez miasto zmian jest właściwy - przywrócono zlikwidowane jeszcze w latach 70. naziemne przejścia przez Targową, Ząbkowską i Okrzei (choć wciąż brakuje przejść przy Białostockiej, czy na wysokości poczty), na odcinku między Kijowską i Ząbkowską wprowadzono parkowanie równoległe, a także stworzono zalążek infrastruktury dla rowerów. Postulaty społeczne szły jednak znacznie dalej i mamy nadzieję, że do 2020 roku (gdy już powstanie wyczekiwana od lat obwodnica Pragi) władze będą skłonne je wdrożyć. 
Nas cieszy również rosnące zainteresowanie mieszkańców jakością wspólnej przestrzeni na Pradze, czego efektem było powstanie inicjatywy Targowa dla Ludzi
    
T jak Trasa (Świętokrzyska)

2014 rok był kolejnym, w którym staraliśmy się przekonać decydentów do zmiany złego projektu Trasy Świętokrzyskiej przechodzącej przez jedyny w okolicy park. Mimo, że w końcu Wojewoda Mazowiecki wydał zgodę na rozpoczęcie budowy, nas cieszy, że coraz więcej liderów opinii oraz organizacji społecznych podziela nasz punkt widzenia na istotę problemu, o którym głośno mówimy od ponad 6 lat. Zmiana postaw zaowocowała przygotowaniem wspólnie z Siskomem, Zielonym Mazowszem, Forum Rozwoju Warszawy oraz Grupą M20 listu otwartego w sprawie Trasy oraz przejrzystości miejskich inwestycji, który trafił do władz naszego miasta

W jak wybory

Za nami również wybory samorządowe. Na Pradze wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, które w koalicji w Praską Wspólnotą Samorządową będzie rządzić przez następne cztery (?) lata.
Wielką i pozytywną niespodzianką był wybór burmistrza dzielnicy. W Sylwestra został nim wieloletni radny naszej dzielnicy, Paweł Lisiecki, z którym wielokrotnie współpracowaliśmy przy różnych działaniach podejmowanych na Pradze. Optymizmem napawają słowa nowego burmistrza, który w dniu zaprzysiężenia mówił m.in.:

"Mam wiele priorytetów. Chcę zgłaszać projekty uchwał z zakresu mieszkalnictwa. Chcę rozbudowywać ścieżki rowerowe oraz modernizować parki. Będę wspierać inicjatywy lokalne, a organizacje społeczne będę traktować jako równorzędnych partnerów. Musimy wspierać budowę kapitału społecznego".

R jak V Praski Rajd Pojazdów Zabytkowych

W 2014 r. po raz piąty współorganizowaliśmy wraz ze Stadem Baranów oraz magazynem "Classic Auto" rajd pojazdów zabytkowych po ulicach naszej dzielnicy. Jak zawsze impreza przyciągnęła liczne grono miłośników starych automobili, którzy poprzez udział w nim mieli okazję poznać zarówno topografię, jak i historię tej części Warszawy. Meta ubiegłorocznego rajdu znajdowała się w Koneserze, na którego terenie równocześnie odbywały się kulminacyjne obchody Święta Ulicy Ząbkowskiej. 

S jak Skwer im. M. i M. Radziwiłłów

Po naszych wieloletnich staraniach, dzięki przychylności niektórych praskich radnych, w tym Pawła Lisieckiego i Jacka Wachowicza udało się wreszcie uhonorować w praskiej przestrzeni publicznej małżeństwo wielkich filantropów Michała i Marię Radziwiłłów, fundatorów Bazyliki NSJ na Michałowie. Ich imieniem został nazwany skwer na rogu ulic Otwockiej i Kawęczyńskiej (przy pętli tramwajowej). 

Z jak zabytki

Miniony rok nie był zbyt udany dla praskich, a zwłaszcza michałowskich zabytków. Ani Młyn Michla, ani Drucianka, ani tym bardziej drewniak na Kawęczyńskiej nie zostały poddane gruntownemu remontowi. Niemniej warto odnotować inicjatywę jednego z członków naszego stowarzyszenia, dzięki któremu na praskich zabytkach pojawiły się tablice Miejskiego Systemu Informacji. Dzięki tablicom coraz liczniej przybywający na Pragę turyści będą mogli dowiedzieć się, jaka historia kryje się za popadającymi po 1989 r. w ruinę budynkami. 

KMI

Brak komentarzy :