poniedziałek, 31 marca 2014

Eksperci doceniają i nagradzają działania PSM Michałów

W minionym tygodniu spotkała nas nie lada niespodzianka. Jury składające się z niezależnych ekspertów pod kierunkiem prof. Wojciecha Suchorzewskiego przyznało naszemu stowarzyszeniu nagrodę "Miasto i Transport". To wielkie wyróżnienie dla całego środowiska organizacji pozarządowych działających na Pradze Północ.

Otrzymaliśmy nagrodę za "zaangażowanie w tworzenie przyjaznej przestrzeni w centrum prawobrzeżnej Warszawy". Pamiątkowy dyplom wręczył nam wiceprezydent m. st. Warszawy, Jacek Wojciechowicz podczas konferencji naukowej, która w czwartek odbyła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej.


Jury doceniło nasze działania na rzecz uspokojenia ruchu na Michałowie, Szmulowiźnie oraz na Starej Pradze. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie ubiegłego roku zaprezentowaliśmy projekt uspokojenia ruchu w centrum Pragi oraz stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, w tym wprowadzenia na części ulic strefy Tempo 30 km/h. Projekt spotkał się z zainteresowaniem mediów oraz przedstawicieli ratusza, w tym pełnomocnika rowerowego. 

Dalsza dyskusja na temat uspokojenia ruchu na Pradze miała miejsce podczas zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie wspólnie z Urzędem Miasta debaty transportowej w Kinie Praha, która odbyła się w grudniu 2013 r. w ramach spotkań rewitalizacyjnych.   

Publiczna dyskusja nad uspokojeniem ruchu na Pradze oraz stworzeniem przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, szczególnie pieszych i rowerzystów, doprowadziła do przygotowania na początku bieżącego roku przez społeczników projektu Targowa 2.0, dotyczącego zmian w organizacji ruchu oraz przestrzeni publicznej na Targowej i Ząbkowskiej po oddaniu do użytku II linii metra. Projekt, który pozytywnie zaopiniowali i przyjęli radni Dzielnicy oraz wielu mieszkańców, został przedstawiony władzom miasta.

Warto wspomnieć, że nasze stowarzyszenie od wielu lat angażuje się w działania związane z infrastrukturą na Pradze. Oprócz uspokojenia ruchu do naszych najbardziej znanych inicjatyw należy współudział w konsultacjach społecznych dotyczących remontu ulicy Kawęczyńskiej oraz zorganizowanie społecznego nadzoru nad przebiegiem prac, a także działania na rzecz zmiany niekorzystnego dla mieszkańców przebiegu planowanej Trasy Świętokrzyskiej, przebiegającej m.in. przez teren jednego z dwóch na Pradze Północ parków. 

Tegoroczna nagroda "Miasto i Transport", którą oprócz naszego stowarzyszenia otrzymali Łukasz Puchalski, pełnomocnik rowerowy ratusza oraz Zarząd Transportu Miejskiego (dodatkowo wyróżnienie otrzymał Wojciech Wojtysik, Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP) dodatkowo motywuje do dalszej pracy. Cieszymy się, że nasza działalność na Pradze została dostrzeżona przez niezależnych ekspertów i pozytywnie przyjęta, czego wyrazem jest nagroda. 
Poniżej zamieszczamy krótką relację fotograficzną z czwartkowej uroczystości.
Cel konkursu (Fot.  KMI)


Przemawia wiceprezydent J. Wojciechowicz (Fot. A. Kowalczyk)


Nasi przedstawiciele ruszają po odbiór nagrody (Fot. A. Kowalczyk)


Fot. A. Kowalczyk


Fot. A. KowalczykFot. A. Kowalczyk

Rozdanie nagród "Miasto i Transport" było jednym z punktów konferencji pod tym samym tytułem, którą zorganizowała Politechnika Warszawska we współpracy z miastem. Bardzo ciekawe referaty dotyczące zagadnień transportowych, które zostały wygłoszone podczas konferencji, są dostępne TUTAJ.  

Na koniec chcemy podziękować Szanownemu Jury, wszystkim naszym sympatykom oraz byłym i obecnym członkom Stowarzyszenia, bez których zaangażowania nie otrzymalibyśmy wspominanej nagrody. Mamy również nadzieję, że postulowany przez nas projekt uspokojenia ruchu na Pradze zostanie zrealizowany przez miasto.

KMI

1 komentarz :

Fundowski Ben pisze...

Brawo! Jak kto dba tak ma.