niedziela, 15 grudnia 2013

Transportowa debata w Kinie Praha

W środę 11 grudnia w Kinie Praha odbyło się kolejne spotkanie w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, tym razem poświęcone polityce transportowej na Pradze Północ i w sąsiednich dzielnicach. Środowe spotkania, w przeciwieństwie do wcześniejszych spotkań ZPR prowadzonych w formie warsztatowej, tym razem miało charakter publicznej debaty, poprzedzonej pierwszym po tej stronie Wisły publicznym pokazem filmu Andreasa M. Dalsgaarda "Ludzki wymiar" (Human scale). 

Ludzki wymiar miast

Około 200 mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społecznych mogło dzięki filmowi Dalsgaarda zapoznać się ze zmianami jakie dzięki pracy zespołu architektów Jana Gehla już się dokonały bądź wciąż dokonują się w kilku światowych metropoliach (Nowy Jork, Melbourne, Dhaka, Kopenhaga). Zmiany te polegają na odwróceniu proporcji między dominującym do tej pory w rozwoju miast ruchem samochodowym oraz spychanym na margines ruchem pieszym, dla którego właściwie nie było miejsca w centrach miast. Praca zespołu Gehla pozwoliła przywrócić miastom, które go zaangażowały, ich ludzki wymiar. 
Projekcja filmu stanowiła punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkiem, w jakim zmierza Warszawa, w tym Praga i dwie graniczące z nią dzielnice, również poddane programowi rewitalizacji, czyli Targówek i Praga Południe.

Miejska polityka transportowa

Po filmie przyszedł czas na trzy prezentacje przygotowane przez Miasto, nasze stowarzyszenie oraz młodych przedstawicieli świata nauki z działającego na  UW studenckiego koła naukowego Spatium
Prezentację miasta przedstawił Janusz Galas, zastępca dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji. W klarowny sposób zaprezentowany został stan prowadzonych w mieście inwestycji drogowych. Nie zabrakło odwołań do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym planów budowy nowych dróg. Jako, że spotkanie dotyczyło w znacznej mierze sytuacji na Pradze, sporo miejsca w prezentacji inż. Galasa poświęcono budowie Trasy Świętokrzyskiej oraz planom domknięcia obwodnicy Śródmieścia i budowy ulicy Tysiąclecia. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wybranych slajdów prezentacji.Po prezentacji dyrektora Galasa przyszła pora na nasze stowarzyszenie. W prezentacji staraliśmy się skupić na problemach transportowych Starej Pragi, Szmulowizny i Michałowa, ale podkreślamy, że Pragę należy traktować jako całość i trzeba w związku z tym podejmować działania polegające na integracji wszystkich obszarów tworzących naszą dzielnicę

Zwróciliśmy uwagę na potrzebę jak najszybszego domknięcia obwodnicy Śródmieścia na odcinku praskim, a dopiero w dalszej kolejności budowę dróg zbiorczych o charakterze ulic miejskich, a nie tras tranzytowych. Staraliśmy się wskazać potrzebę priorytetyzacji komunikacji publicznej nad ruchem samochodowym, co będzie szczególnie istotne, gdy oddane do użytku zostanie metro na Pradze. Nie zabrakło również propozycji w gehlowskim stylu, polegających na przywróceniu mieszkańcom najbardziej reprezentacyjnych ulic Starej Pragi (brukowany odcinek Ząbkowskiej, fragmenty Targowej, czy Okrzei). Z naszą prezentacją można zapoznać się poniżej.


Ostatnim wystąpieniem, z którym osoby przybyłe na debatę miały możliwość zapoznania się była prezentacja studentów z koła naukowego Spatium działającego na UW. Prezentacja studentów poświęcona była planowaniu przestrzennemu. Dominowały w niej sądy o potrzebie realizowania zrównoważonego rozwoju miasta w ujęciu holistycznym. W kontekście rozwoju terenów na prawym brzegu Wisły bardzo istotne jest zerwanie z koncepcją dzielnic-sypialni, a w jej miejsce tworzenia miejsc pracy w pobliżu miejsca zamieszkania. W innym przypadku ruch samochodowy będzie się nasilał, ponieważ ludzie w jakiś sposób będą musieli dotrzeć do miejsc pracy na lewym brzegu. 
Tak jest obecnieTak być powinno

Debata

Po prezentacjach przyszła pora na trwającą ok. 2 godzin debatę, w której uczestniczyli wiceprezydenci Warszawy Jacek Wojciechowicz i Michał Olszewski, inż. Galas, przedstawiciel PSM Michałów oraz studenci z koła Spatium. 


Atmosfera debaty momentami była gorąca, zwłaszcza gdy w centrum uwagi stawał temat budowy Trasy Świętokrzyskiej. Nasze Stowarzyszenie kolejny raz podkreśliło, że chce jak najszybszej budowy tej drogi, jednak powinna to być ulica o charakterze miejskim, a nie trasa tranzytowa przez Pragę. Takie rozwiązanie będzie korzystne również dla mieszkańców i samorządowców Targówka domagających się budowy Trasy wg obecnego projektu, bez zwracania uwagi na negatywne konsekwencje realizacji inwestycji w tym kształcie dla ich dzielnicy w przyszłości. 
Dużo miejsca w debacie poświęcono sytuacji pieszych na Pradze. Uczestniczący w debacie mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia powierzchniowych przejść dla pieszych przez ulicę Ząbkowską i Targową, a także likwidację barier utrudniających przekraczanie Alei Solidarności (izolujących Nową Pragę).
Wreszcie podniesiony został jeszcze jeden problem transportowy na Pradze, to jest ruch tranzytowy samochodów ciężarowych przez teren dzielnicy i konieczność podjęcia działań zmierzających do jego ograniczenia, a docelowo eliminacji.
Debata spotkała się z zainteresowaniem mediów, co odzwierciedlał m.in. artykuł podsumowujący w piątkowym dodatku stołecznym do Gazety Wyborczej. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu spotkanie poświęcone polityce transportowej na prawym brzegu Wisły ze szczególnym uwzględnieniem Pragi Północ.

Na koniec wyrażamy podziękowania dla wiceprezydenta Miasta St. Warszawy, Pana Michała Olszewskiego za życzliwe potraktowanie naszej propozycji zorganizowania spotkania w Kinie Praha i za wsparcie na każdym etapie przygotowań. 
Bardzo dziękujemy również wszystkim prelegentom i gościom uczestniczącym w środowym spotkaniu.

Brak komentarzy :