czwartek, 19 grudnia 2013

Praga przyjazna dla ludzi czy dla tranzytu samochodów?

Na podstawie ostatnich dyskusji dotyczących zmian w infrastrukturze drogowej na Pradze Północ prezentujemy analizę projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny, przygotowaną przez Pracownię "Dawos" na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.  Główny dylemat sprowadza się do pytania - czy priorytet ma posiadać tranzyt samochodowy przez naszą dzielnicę, czy też ważniejsze jest przyjazne otoczenie dla obecnych i przyszłych mieszkańców? 

Czy ulicę Nowokijowską (Trasę Świętokrzyską) przeprowadzić przez teren jednego z dwóch na Pradze Północ parków (slajd nr 21, 22) i otoczyć ekranami akustycznymi, tak jak w aktualnym projekcie tej inwestycji przygotowanym przez firmę BAKS proponuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (slajdy nr 6, 33, 34, 35, 37, 42), czy też zaplanować ją zgodnie z istniejącym Studium Uwarunkowań (slajd nr 2) i planem miejscowym dla Dworca Wschodniego (slajdy nr 3, 4)  - jako ulicę miejską (slajdy nr 5, 8, 9, 31, 32, 34, 36, 38, 44).
Analogiczny dylemat dotyczy planowanej Alei Tysiąclecia - czy ma być szeroką arterią tranzytową przecinającą Szmulowiznę (slajd 33, 35), czy też ma mieć skromniejszy wymiar ulicy miejskiej (slajd 34, 36)?

Projektanci opowiedzieli się za wariantem przyjaznym dla mieszkańców, wariant ten poparła Komisja Ładu Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy

Ciekawe, za którym rozwiązaniem opowie się Pani Prezydent? 

TP/KMI

Brak komentarzy :