wtorek, 10 grudnia 2013

Budżet partycypacyjny - konsultacje 16 grudnia 2013

Informujemy, że:

od 2 do 31 grudnia 2013 r. trwają konsultacje społeczne dot. założeń organizacyjnych procesu przygotowywania budżetu partycypacyjnego wypracowanego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Każdy mieszkaniec Dzielnicy może wyrazić opinię do następujących propozycji Zespołu:

  1. Czy brak podziału dzielnicy na podobszary jest wg Pani/Pana właściwym rozwiązaniem? 
  2. Jeżeli jest Pan/Pani za podziałem dzielnicy, proszę wskazać poszczególne podobszary i zaproponować podział środków w ramach ogólnej puli 1,1 mln zł. 
  3. Proszę zaproponować lokalizację punktów do głosowania nad zgłoszonymi projektami. 
Opinię można wyrazić zarówno w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu) jak i w formie elektronicznej, kierując uwagi na adres e-mail: konsultacje.ppn@um.warszawa.pl.

Ponadto w dniu 16.12.2013 r. (poniedziałek, godz. 17:30) w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, na którym będzie można osobiście wyrazić swoją opinię oraz uzyskać informacje na temat zasad realizacji budżetu partycypacyjnego.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronach internetowych:

www.praga-pn.waw.pl
www.konsultacje.um.warszawa.pl
na Facebooku

oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 w godzinach 8:00-16:00, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z materiałami, po telefonicznym umówieniu się z dzielnicowym koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego (tel. 22 590 00 24).


Brak komentarzy :