wtorek, 23 grudnia 2014

Co tam Panie słychać w Młynie?

Temat niszczejącego od 10 lat Młyna Michla wielokrotnie gościł na naszym blogu. Ostatni raz w ubiegłym roku wspominaliśmy o niezrealizowanych niestety pomysłach na rewitalizację tego cennego zabytku architektury przemysłowej. Sprawa Młyna jest jednym z kamieni milowych w dziejach naszego stowarzyszenia - m.in. dzięki naszym działaniom w 2010 r. budynek spichlerza został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

W tym roku dzięki staraniom jednego z naszych członków na dawnej portierni zamontowana została tablica Miejskiego Systemu Informacyjnego przybliżająca mieszkańcom i turystom historię Młyna. 
Kompleks zabudowań Młyna Michla AD 2014 - na pierwszym planie kolejne prowizoryczne zabezpieczenia wykonywane przez ZGN z płyt pilśniowych

W listopadzie, zaniepokojeni postępującą dalszą degradacją budynku, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpiliśmy do praskiego ZGN, który administruje kompleksem Młyna Michla, z pytaniami dotyczącymi zarówno przeszłości, jak i przyszłych losów Młyna. 

W odpowiedzi otrzymaliśmy szereg bardzo ciekawych informacji, z których m.in. wynika, że właściciel Młyna (Miasto) zarabia na tym obiekcie całkiem spore pieniądze. Poniżej zamieszczamy całą odpowiedź Pani Dyrektor Bożeny Salich.
Wykruszające się cegły z fasady dawnej portierni, która w 2004 r. wyglądała tak...


Fot. Twoja-Praga.pl

Cały teren jest okropnie zaśmiecony. Dopiero po naszej interwencji w ZGN Praga Północ rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe.


Niestety, karczując samosiejki, robotnicy wycinali  również zdrowe drzewa...Ironią losu jest tabliczka (zamocowana na 3 wkrętach), informująca przechodniów o tym, że obiektem opiekuje się Konserwator Zabytków (nasze stowarzyszenie od wielu lat zabiegało, aby na Młynie pojawiła się tzw. koperta, którą oznaczane są obiekty zabytkowe).Najbliższe miesiące pokażą, co stanie się z Młynem. Czy zostanie objęty programem rewitalizacji Pragi? A może znajdzie się prywatny najemca, dzięki któremu cały kompleks odżyje? Ciekawi jesteśmy również, jaki wpływ na losy Młyna będzie miała budowa w jego pobliżu Trasy Świętokrzyskiej.

KMI

Brak komentarzy :