poniedziałek, 6 stycznia 2014

Subiektywne podsumowanie roku 2013 r. na Michałowie, Szmulkach i Pradze Północ

Z pewnym poślizgiem, ale podsumowujemy poprzedni, piąty już rok działalności naszego Stowarzyszenia. Wybraliśmy 10 najważniejszych inicjatyw dotyczących Pragi, Szmulowizny i Michałowa, które udało się dzięki m.in. naszej determinacji zrealizować lub szerzej naświetlić miejskim i dzielnicowym decydentom oraz opinii publicznej. Zaczynamy.

1. Społeczny nadzór nad modernizacją  ulicy Kawęczyńskiej

Remont ulicy Kawęczyńskiej był jedną z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych na Pradze Północ w 2013 r. Do prowadzonych robót mieszkańcy mieli jednak od samego początku wiele zastrzeżeń. Największe kontrowersje budziła słynna już sprawa wjazdów bramnych wykonanych z polnego kamienia, które udało się w końcu w grudniu wymienić na bruk, dzięki naszej i części radnych interwencji. Inne zgłaszane uwagi dot. m.in. rozmieszczenia ławek, złego ułożenia płyt chodnikowych, czy dużej liczby znaków zostały wcześniej uwzględnione. Czekamy jeszcze m.in. na usunięcie murku z placu przez Bazyliką, przestawienie wiat przystankowych na pętli, a także na lepszej jakości nasadzenie zieleni wzdłuż ulicy oraz na rozpoczęcie gruntownych remontów ponad stuletnich kamienic stojących po obu stronach Kawęczyńskiej. Fot. Twoja-Praga.pl

2. Planowana budowa ulicy Nowokijowskiej (Trasy Świętokrzyskiej)

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na Pradze i związana z nią likwidacja jednego z dwóch na Pradze Północ parków przy ulicy Kawęczyńskiej od 2008 r. budzi sprzeciw mieszkańców wobec forsowanego przez ZMID projektu. Jesienią poprzedniego roku ZMID wystąpił do Wojewody Mazowieckiego, Pana Jacka Kozłowskiego, o zgodę na rozpoczęcie inwestycji drogowej wg projektu likwidującego m.in. park. Mieszkańcy Michałowa, Szmulowizny i Pragi zjednoczeni wokół parku zaprotestowali organizując m.in. publiczne spotkanie w jego obronie, a także zbierając ponad 1000 podpisów pod petycją do Pani Prezydent i Wojewody. 
Fot. Wojciech Artyniew

Dzięki determinacji mieszkańców (w tym naszej), radnych z Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta oraz Rady naszej Dzielnicy sprawa Trasy ponownie stała się przedmiotem rozmów miasta z PKP. Liczymy na ich pozytywne zakończenie w 2014 r. i przeprojektowanie ulicy na kontrowersyjnym odcinku. 

3. Transportowa debata na Pradze 

W ramach spotkań dotyczących rewitalizacji Pragi Północ, dzięki wsparciu wiceprezydenta Michała Olszewskiego udało nam się zorganizować na początku grudnia w Kinie Praha debatę poświęconą sytuacji transportowej i rozwiązaniom infrastrukturalnym na Pradze Północ i w dzielnicach sąsiednich. Poza budową ulicy Nowokijowskiej (Trasy Świętokrzyskiej) dyskutowaliśmy z uczestnikami debaty o takich inwestycjach drogowych jak planowane poszerzenie Wybrzeża Helskiego, czy o kształcie Targowej po oddaniu do użytku drugiej linii metra. Pytaliśmy również, kiedy będzie można na części ulic wprowadzić strefę 30 km/h tak jak w wielu miejscach Śródmieścia. Dodatkowo wszyscy uczestniczy debaty mogli zobaczyć film "Ludzki Wymiar" o projektowaniu miast z uwzględnieniem ludzkich potrzeb i możliwości. 4. Wspólne świętowanie - IV Praski Rajd Starych Samochodów "Michałów-Kamionek" oraz Dzień Michałowa

Pod koniec września już po raz czwarty bawiliśmy się z pasjonatami zabytkowych samochodów i mieszkańcami Dzielnicy podczas kultowego IV Praskiego Rajdu Starych Samochodów "Michałów-Kamionek" oraz Dnia Michałowa. Tegoroczna trasa Rajdu prowadziła spod Bazyliki NSJ na Michałowie do Soho Factory na Kamionku, natomiast główne atrakcje Dnia Michałowa, w tym jubileuszowy koncert Kapeli Praskiej, odbywały się na skwerze przy ul. Otwockiej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację tych wydarzeń5. Budżet partycypacyjny na Pradze Północ


Od jesieni 2013 r. w całej Warszawie trwają prace nad budżetem obywatelskim. Zgodnie z jego założeniami o części inwestycji w poszczególnych dzielnicach będą mogli zadecydować obywatele. Również Praga Północ ma swoją komisję ds. budżetu partycypacyjnego, której nasze Stowarzyszenie jest członkiem. Do końca grudnia ubiegłego roku trwały konsultacje społeczne dot. m.in. podziału dzielnicy na obszary budżetowe, natomiast od stycznia do marca będzie można składać projekty, nad którymi odbędzie się później głosowanie. Warto uczestniczyć w tych działaniach, bo do podziału jest 1,2 mln złotych. O dalszych krokach w tym zakresie będziemy wkrótce informować. 6. Społeczne akcje sprzątania Michałowa i Szmulowizny

Wobec zalewającego nas morza śmieci i tworzenia dzikich wysypisk, a także wyraźnego nieradzenia sobie z tym problemem w Dzielnicy, zainaugurowaliśmy społeczne akcje sprzątania Michałowa i Szmulowizny. Od samego początku wspierał nas praski radny, Mariusz Borowski, a wkrótce dołączyła dyrekcja Gimnazjum na Otwockiej 3. Do tej pory udało się przeprowadzić 2 takie zbiórki, w maju i we wrześniu, a w 2014 r. planujemy kolejne. Zachęcamy przy tej okazji do włączenia się w te działania. 
"Plon" jesiennej zbiórki z terenów wzdłuż wału kolejowego w kierunku ul. Radzymińskiej

7. I edycja festiwalu "Psia kupa"

W lutym po raz kolejny postanowiliśmy zwrócić uwagę mieszkańców i mediów na problem psich odchodów pozostawianych przez wielu właścicieli czworonogów na chodnikach i trawnikach nie tylko naszej Dzielnicy, ale całego miasta. Zorganizowaliśmy prześmiewczy festiwal "Psia kupa", a o naszej akcji pisały różne media, w tym Gazeta Wyborcza. Nagłośnienie sprawy przyniosło wymierne efekty, choć ich skala mogłaby być większa. Pojawiło się kilka dodatkowych koszy na psie odchody, ale wizyty specjalnego pojazdu-odkurzacza, który zbiera psie kupy, wciąż są zbyt rzadkie na Pradze Północ.8. Powrót koszy na śmieci na ulice Michałowa

Po nagłośnieniu przez nasze Stowarzyszenie problemu niedostatecznej liczby koszy na śmieci na michałowskich ulicach w czerwcu Zarząd Praskich Terenów Publicznych dostawił kosze na skrzyżowaniach Otwockiej z Siedlecką i Otwockiej z Łochowską. Dziękujemy za tę inicjatywę i równocześnie prosimy o więcej koszy, m.in. na Grajewskiej i Zachariasza. 9. Działania na rzecz zachowania praskiego dziedzictwa kulturowego

W minionym roku zgodnie z naszym statutem podejmowaliśmy również działania na rzecz ochrony praskiego dziedzictwa kulturowego. Przypominaliśmy los takich zabytkowych obiektów jak m.in. pałacyk Świętochowskiego na Kawęczyńskiej 39 oraz drewniak Burkego na Kawęczyńskiej 26. W tej ostatniej sprawie pisaliśmy już wcześniej do konserwatora wojewódzkiego. 
Fot. K. Dargiel

10. Udział w konsultacjach dot. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Michałowa i Szmulowizny

W minionym roku zgłaszaliśmy jako Stowarzyszenie uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Michałowa i Szmulowizny. Zwróciliśmy m.in. uwagę na potrzebę wygospodarowania większej powierzchni dla terenów zielonych, lepsze wykorzystanie terenów przy dzisiejszej przychodni na ul. Otwockiej, ochronę praskich zabytków znajdujących się na terenie objętym planem, a także zmiany części planowanych rozwiązań komunikacyjnych.W nadchodzącym roku będziemy starali się kontynuować niektóre projekty realizowane w 2013 r., jak i podejmować nowe wyzwania w zakresie poprawy jakości życia i wizerunku naszej Dzielnicy.

Osoby śledzące naszego bloga zachęcamy do współpracy, a także przysyłania pomysłów odnośnie różnych działań na Pradze Północ.

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

KMI

Brak komentarzy :