poniedziałek, 27 stycznia 2014

Pomóż nam wskazać projekty do Budżetu Partycypacyjnego!!!

Od 20 stycznia do 9 marca br. można w naszej Dzielnicy zgłaszać projekty, które mają szansę zostać zrealizowane w 2015 r. w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Przypomnijmy, że na Pradze Północ do wydania jest 1,2 mln zł.


Mieszkańcy naszej Dzielnicy mają wiele potrzeb, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Aby ułatwić podjęcie decyzji, jakie inicjatywy zgłosić lub też poznać Wasze opinie o naszych propozycjach, przygotowaliśmy krótką anonimową ankietę internetową.

Ankieta - KLIKNIJ

Mimo formalnego braku podziału naszej Dzielnicy na obszary nasze propozycje inicjatyw, które można zrealizować w ramach Budżetu Partycypacyjnego na Pradze podzieliliśmy na 2 kategorie:
  • Ogólnodzielnicowe,
  • Lokalne, dotyczące Michałowa i Szmulowizny.
Dodatkowo ankieta zawiera puste pola, w których można wpisywać własne propozycje.

Uprzejmie prosimy wszystkich chętnych o jej wypełnienie w terminie do 5 lutego. Wyniki ankiety opublikujemy na naszym blogu.

Poniżej krótka ściąga dotycząca zgłaszania projektów:

1. Termin składania zgłoszeń 20 stycznia - 9 marca 2014 r. (projekty zgłoszone w terminie do 16 lutego będzie można w razie ewentualnych braków poprawić w ciągu 7 dni),

2. Projekty należy zgłaszać na specjalnym formularzu - KLIKNIJ, który należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:

  • wysłać pocztą na adres Dzielnicy z dopiskiem "Budżet Partycypacyjny 2015",
  • złożyć w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańców,
  • przesłać mailem na adres konsultacje.ppn@um.warszawa.pl
3. Pod projektem musi podpisać się 15 mieszkańców (mogą to być osoby niepełnoletnie, ale wówczas potrzebna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego) - formularz poparcia dostępny jest TUTAJ,  a TUTAJ znajdziecie formularz do podpisania przez opiekunów prawnych osób niepełnoletnich.

4. Jeśli projekt dotyczy terenów, które nie stanowią własności miejskiej, należy przedstawić zgodę właściciela terenu.

5. W formularzu projektu należy wpisać jego orientacyjny kosztorys - Miasto udostępniło przykłady inwestycji wraz z cenami - KLIKNIJ.

Regulamin Budżetu Partycypacyjnego dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji znajdziecie na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl

KMI

Brak komentarzy :