sobota, 15 października 2016

Jaka polityka mobilności dla Warszawy?

Od 15 czerwca do 10 października trwały konsultacje społeczne dotyczące Warszawskiej Polityki Mobilności (WPM).


WPM jest dokumentem strategicznym wyznaczającym cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Jak wspominał zwolniony niedawno z pracy w ratuszu wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, "to dokument, który niejako poszerza dotychczasowe ustalenia i przedstawia nowe rozwiązania. [...] Chcemy przede wszystkim uczynić miasto bardziej przyjazne dla niezmotoryzowanych, przywrócić miejskie funkcje obszarom centrum, nadal rozwijać transport publiczny i układy obwodnicowe". 

Te deklaracje władz wpisują się w nasze działania, nic więc dziwnego, że wzięliśmy udział w konsultacjach i wnieśliśmy szereg uwag do WPM. Mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu, którą ma przyjąć Rada Warszawy. Prezentujemy je poniżej:

1. Dodanie ambitnych celów - do 2020 roku przeniesiemy parkowanie z chodników na jezdnie i tym samym uwalniamy je dla pieszych

2. Dodanie celów dotyczących zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie zanieczyszczenia

3. Połączenie jednostek miejskich odpowiedzialnych za inwestycje (tramwaje, ZDM, ZMID) w jedno biuro, aby realizowały wspólne cele

4. Określenie oceny pracy urzędników przez pryzmat realizacji Warszawskiej Polityki Mobilności

5. Zapisanie budżetu inwestycyjnego przeznaczonego wyłącznie na potrzeby ruchu pieszego, który powinien stanowić 10% ogólnego budżetu inwestycyjnego na transport (taki jaki procent stanowi ruch pieszy w stosunku do ogólnego budżetu). Pieniądze powinny być przeznaczone na poprawę ruchu pieszego

6. Dodanie i opisanie zasad współpracy z PKP pod względem lepszej integracji terenów kolejowych z terenami miejskimi.

7. Dodanie i opisanie zasad współpracy z policją, tak aby policjanci prowadzili patrole monitorujące wykroczenia kierowców przeciwko uczestnikom niechronionym: wyprzedzanie i omijanie przed przejściem dla pieszych, niezatrzymanie się na zielonej strzałce, nie ustąpienie przejazdu na przejeździe rowerowym

8. Wpisanie w cele Inżyniera Ruchu, aby brał pod uwagę zapisy Warszawskiej Polityki Mobilności w ocenie inwestycji, w ustawieniu sygnalizacji świetlnych (aby promować ruch pieszy, rowerowy i komunikację miejską)

9. Powołanie Oficera Pieszego wraz z odpowiednim zespołem i zapleczem budżetowym, aby dbał o interesy pieszych - obecnie nie ma takiej osoby w mieście

Brak komentarzy :