czwartek, 29 sierpnia 2013

"Sprawa Kawęczyńskiej" - ciąg dalszy - wystąpienie o dostęp do informacji publicznej

Po przedstawieniu we wtorek na dzielnicowej Komisji Infrastruktury prezentacji dotyczącej usterek przy remoncie Kawęczyńskiej, postanowiliśmy "iść za ciosem" i skorzystać z możliwości, jakie daje obywatelom Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wczoraj, tj. 28 sierpnia 2013 r., o godz. 12:22 wysłaliśmy pocztą elektroniczną pismo, które trafiło na skrzynki m.in. burmistrza dzielnicy Praga Północ, wiceburmistrza nadzorującego dzielnicowe inwestycje, radnych oraz sekretariatu Rady Dzielnicy.

W piśmie prosimy o informacje m.in. na temat zaleceń konserwatora zabytków, w wyniku których powstały niefunkcjonalne i utrudniające poruszanie się wjazdy bramne z nieociosanych polnych kamieni, pytamy o formę nadzoru nad pracami, które prowadził wykonawca, czy o nieuwzględnienie części postulatów, które zgłosili mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Poniżej prezentujemy skan pisma.

Zgodnie z paragrafem 13, ust. 1 wspominanej ustawy Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Z prostych wyliczeń wynika, że jakakolwiek odpowiedź z Urzędu Dzielnicy powinna do nas wpłynąć do 11 września do godziny 12:22.

Będziemy na bieżąco informować o dalszym przebiegu tej sprawy.

Brak komentarzy :