środa, 24 maja 2017

Nadchodzi ratunek dla drewniaka Burkego?

ZGN ruszył ze sprawą remontu drewniaka Burkego, ogłaszając postępowanie nr DNZP/3411/23/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Kawęczyńskiej 26 (oficyna Edmunda Burkego). To efekt konserwatorskiego nakazu przeprowadzenia jak najszybszego remontu budynku, o którym pisaliśmy w lutym br. na blogu

Ten krok cieszy, zwłaszcza, że stan tego cennego zabytku drewnianej architektury pogarsza się z dnia na dzień, co widać na załączonych poniżej zdjęciach, na których widać znaczne ubytki w substancji zabytkowej i ślady zawilgoceń.

W międzyczasie na podwórku przed drewniakiem przeprowadzono prace związane z modernizacją kanalizacji. Ich najbardziej widocznym efektem było powstanie błotnego bajorka, które częściowo zniknęło dopiero po naszej interwencji w praskim ZGN...

Prowizoryczne wybetonowanie części podwórka doprowadziło natomiast do powstania dzikiego parkingu...


Jakość prowadzonych prac każe więc z ostrożnością podchodzić do planów remontu. Przyjrzeliśmy się więc ogłoszeniu przetargowemu. Poniżej znajdziecie informację o zakresie prac, które mają być zrealizowane w ramach prowadzonego przetargu na dokumentację projektową, a także listę naszych wątpliwości:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich pozwoleń, nie wiadomo również, czy wykonane zostaną najpilniejsze prace zabezpieczające, których realizację SKZ nakazał w terminie do 31 maja 2017 r.

2. Wśród wymagań dotyczących wykonawcy prac, określonych w SIWZ, nie pojawia się postulat realizacji przez oferenta rewitalizacji zabytkowych budynków drewnianych - brak takiego wymogu może skutkować tym, że wygra firma nie posiadająca odpowiedniego doświadczenia

3. Wśród kryteriów wyboru oferenta 60% stanowi cena, a 40% kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia

4. W dokumencie pod nazwą "Zakres opracowania dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Kawęczyńskiej 26" znaleźć można informacje o modernizacji budynku na cele mieszkalne. Tym samym wydaje się, że pomysły dotyczące przeznaczenia drewniaka na cele społeczne można odłożyć na półkę. Szkoda, że ZGN nie przeprowadził konsultacji społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania drewniaka.

Niezależnie od powyższych wątpliwości będziemy śledzić postęp prac i szczegółowo relacjonować tę sprawę na naszym blogu.

Brak komentarzy :