niedziela, 21 maja 2017

Pytamy, ZGN odpowiada, czyli gdzie CO, kto do wykwaterowania i gdzie remonty podwórek w ramach programu rewitalizacji

Na skutek wielu rozmów z mieszkańcami, a także w wyniku zakończonych niepowodzeniem poszukiwań odpowiednich informacji w różnych serwisach miejskich i dzielnicowych postanowiliśmy u źródła, tj. w praskim ZGN zapytać o status prac związanych z rewitalizacją zasobu komunalnego.

Korzystając z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zadaliśmy dyrekcji ZGN następujące pytania:

1. Które budynki już zostały doposażone w CO (od 2014 r.) oraz przyłączone do sieci ciepłowniczej?

2. Które budynki zostały doposażone w CO, ale czekają na przyłączenie do sieci?

3. Które budynki będą wykwaterowywane w ramach ZPR?

4. Jaki jest zakres wykwaterowania?

5. Układ ilu lokali ulegnie zmianie?

6. Czy jest już dostępna dokumentacja projektowa?

7. Jakie prace planowane są na podwórkach?

Poniżej odpowiedź, jaka przyszła z ZGN wraz z naszym komentarzem. Zachęcamy również do odszukania na liście Waszych adresów. Przypominamy przy okazji, że rewitalizacja obejmuje tzw. setki, czyli budynki, którymi w całości zarządza miasto i nie zgłoszono do nich roszczeń.

Konkluzje:

1. Od 2014 r. 25 budynków na Pradze zostało podłączonych do sieci ciepłowniczej, a kolejne 27 czeka na podłączenie (doposażono te budynki już w instalacje). Dalsze adresy można znaleźć na stronie internetowej ZPR.

2. 15 nieruchomości przynajmniej w części musi zostać wykwaterowanych na czas remontów. Trzy adresy na tej liście (Ząbkowska 36, Markowska 12 i Markowska 14) budzą spore wątpliwości zważywszy na fakt, że od 2005 r. trwały w nich prace modernizacyjne polegające m.in. na wymianie instalacji wod-kan i elektrycznej, czy remoncie elewacji. Ponadto na potrzeby punktu informacji turystycznej wyremontowano lokal usługowy przy Ząbkowskiej 36 (od kilku lat stoi pusty). 

Pobieżna analiza wydatków (na podstawie danych o przetargach realizowanych przez ZGN) pokazuje, że na te trzy adresy tylko w latach 2005-2009 ZGN wydał ponad 3,5 mln złotych. Dodatkowo w 2016 r. poniesiono koszt ponad 0,5 mln na projekty remontowe dla tych trzech adresów. Rodzi się pytanie, dlaczego nie zrealizowano kompleksowych prac w minionych latach i jaki będzie zakres obecnych prac, skoro planowane jest wykwaterowywanie lokatorów?


Ząbkowska 36


Tablica przypominająca o dofinansowaniu stworzenia punktu informacji turystycznej...


I nieczynny od lat punkt służący wraz z sąsiednimi lokalami (również niewynajętymi) jako powierzchnia reklamowa


Markowska 14


Markowska 12


Markowska 12 z pomazaną fasadą


Prześwit bramowy - Markowska 12


Wyremontowane mini balkony - Markowska 12


Widok na Markowską 12 i 14. Obok Markowska 16 przeznaczona w ramach ZPR na centrum lokalne.

3. 283 lokale, które łącznie zamieszkuje 611 lokatorów, ze względu na prace remontowe zostanie wykwaterowanych. W przypadku 140 lokali nastąpi zmiana powierzchni, a 62 lokale ulegną likwidacji (ze względu na obowiązujące obecnie przepisy, a także z uwagi na fakt, że część lokali zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).

4. Remonty podwórek idą w kierunku zaspokojenia podstawowych potrzeb - budowa altan śmietnikowych, nowe miejsca postojowe, utwardzenie nawierzchni, mała architektura, place zabaw i nowe nasadzenia. To co najbardziej interesuje pod kątem tworzenia przyjaznej przestrzeni, to proporcje, jakie zostaną zastosowane pomiędzy poszczególnymi elementami.

Brak komentarzy :