wtorek, 29 marca 2016

Kładka pieszo-rowerowa odmieni Pragę

8 marca, w „Dzień Kobiet” prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała o podjęciu decyzji dotyczącej budowy w najbliższych latach kładki pieszo-rowerowej łączącej Powiśle z Pragą Północ. 


Wizualizacja kładki za: mdebmowska.pl

Decyzji władz miasta tydzień później formalny bieg nadała Rada Warszawy, wprowadzając do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę 30 mln złotych, z przeznaczeniem na budowę kładki w latach 2016-2019. Choć nadal trwa dyskusja o najlepszej lokalizacji dla kładki (Karowa-Okrzei lub Bulwary Wiślane-ZOO), można już teraz przypuszczać, że kładka przeznaczona wyłącznie dla pieszych i rowerzystów stanie się jedną z najbardziej spektakularnych i rozpoznawalnych inwestycji w Warszawie. Pomysł kładki przerzuconej przez Wisłę nie jest nowy, zwłaszcza, że odpowiednie zapisy dotyczące tego typu infrastruktury znalazły się w warszawskim Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jednak dopiero dzięki prowadzonym od ubiegłego roku działaniom architektów, urbanistów oraz warszawskich i praskich społeczników, w tym członków naszego stowarzyszenia temat znalazł uznanie w oczach włodarzy miasta, czego następstwem są marcowe decyzje.

PSM Michałów od dawna popiera projekt kładki łączącej Pragę z Powiślem na wysokości ulic Okrzei i Karowej. Kładka w tym miejscu stanowić będzie część większego założenia urbanistycznego, tzw. Traktu Praskiego, łączącego Krakowskie Przemieście z historycznym ciągiem ulic Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej. Autorka tej koncepcji, architekt Małgorzata Dembowska, otrzymała za projekt Traktu szereg nagród i wyróżnień. Oprócz funkcji stricte turystycznych (stworzenie szlaku warszawskich i praskich zabytków zaczynającego się przy hotelu „Bristol”, a kończącego przy Bazylice na Michałowie) kładka na wysokości Okrzei w ogromnym stopniu poprawi życie tysięcy mieszkańców, którzy dziś muszą nadrabiać drogi, chcąc przedostać się z Pragi na Powiśle i w przeciwnym kierunku. Tym samym ta inwestycja wpisuje się również w główne cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Zainteresowanych projektem kładki odsyłamy na stronę internetową traktpraski.pl.


Jednocześnie, ciesząc się z decyzji władz miasta o pokonaniu bariery Wisły dzięki budowie kładki, przypominamy równocześnie podnoszony od lat przez mieszkańców, samorządowców oraz społeczników postulat likwidacji innej bariery, jaką wspólnie stanowią linia wołomińska i Aleja Solidarności. Tam również powinny jak najszybciej powstać nowe kładki i przejścia dla pieszych!

KMI

Brak komentarzy :