niedziela, 20 marca 2016

Centrum Lokalne na Michałowie?

W ubiegłym roku architekci i urbaniści z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na zlecenie ratusza przygotowywali we współpracy z mieszkańcami koncepcję centrów lokalnych dla Warszawy. 


Autorzy koncepcji przyjęli następujące kryteria definiujące pojęcie centrum lokalnego: 
 • zawierają element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej; 
 • są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory dnia czy roku); 
 • znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 min spaceru); 
 • służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej; 
 • mają program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych; 
 • łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę; 
 • mają przyjemną, ładną formę urbanistyczną; 
 • mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.
Ostatecznie spośród zaproponowanych ponad 160 lokalizacji takich centrów wybrano 32 miejsca w całej Warszawie, które mogłyby pełnić rolę centrum lokalnego. 10 z nich, w tym Plac Hallera na Pradze Północ, wskazano do realizacji w pierwszej kolejności.

Na liście rezerwowej dla Pragi Północ znalazła się lokalizacja wskazana przez nasze stowarzyszenie. Do roli centrum lokalnego wytypowaliśmy teren wokół Bazyliki NSJ. 
W pobliżu znajdują się liczne szkoły różnego stopnia, jest pętla tramwajowa ułatwiająca komunikację oraz tereny zielone (jordanek i skwer M. i M. Radziwiłłów). Przestrzeń publiczną stanowi plac przez Bazyliką, który od okresu międzywojennego służy mieszkańcom (salezjanie organizowali tam m.in. potańcówki i lodowisko).


Autorzy broszury dotyczącej Centrów Lokalnych sporo miejsca poświęcili naszej lokalizacji:

"Za POTENCJAŁ CL Kawęczyńska należy uznać lokalizację i położenie w bezpośrednim centrum Szmulek nieopodal węzła komunikacyjnego oraz zagęszczenie różnorodnych funkcji kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dużym atutem jest również intensywna zieleń.

BARIERY
tej przestrzeni to przede wszystkim to mozaika własnościowa: plac bezpośrednio przy bazylice to własność Kościoła, skwer na północ od placu – użytkowanie wieczyste Kościoła (może miasto mogłoby ten teren wykupić - to już nastąpiło, o czym pisaliśmy na blogu), placyk wejściowy przy Szkole Menedżerskiej – użytkowanie wieczyste uczelni prywatnej. Do miasta należą ulice, teren przychodni naprzeciwko bazyliki oraz skwer przy ul. Otwockiej – te tereny można zagospodarować (uporządkować chodniki i parkowanie, zagospodarować tereny przy przychodni zdrowia - to nastąpi w tym roku w ramach zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego "Zielone Skwery Pragi", który zgłosił Krzysztof Michalski z naszego stowarzyszenia), zmienić przypadkową architekturę kiosku, baru i wprowadzić miejsca do siedzenia). W sąsiedztwie zdecydowanie brakuje funkcji usługowo-handlowej lub targowe". 


Cieszą rekomendowane przez autorów koncepcji centów kierunki działań, które są zbieżne z naszymi postulatami:
 • uporządkowanie parkowania przy przychodni zdrowia; 
 • poprawa jakości nawierzchni ulic i chodników, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych;
 • poprawa standardu przestrzeni publicznej w bezpośrednim otoczeniu przychodni; 
 • lepsze powiązanie z parkiem Michałowskim; 
 • zagospodarowanie skweru; 
 • nadanie nowej, estetycznej formy kioskom wzdłuż ul. Otwockiej; 
 • ewentualne uzupełnienie funkcji (np. targowej lub handlowo-usługowej); 
 • budowa toalety publicznej z pokojem dla rodzica z dzieckiem.
Kibicujemy projektowi Centrum Lokalnego Kawęczyńska. Mamy nadzieję, że zostanie zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Pierwszym krokiem z pewnością będzie zapowiadana na przyszły roku budowa stacji Veturilo przy pętli tramwajowej. Będziemy ten temat monitorować.

2 komentarze :

Anonimowy pisze...

Wszystkie postulaty są słuszne ale centrum lokalne ma chyba pomagać mieszkańcom w inny sposób,
np. na wzór angielski.(serial "misfits")

Anonimowy pisze...

Nie wg wzoru przyjetego w Warszawie