środa, 11 września 2013

Sprawa Kawęczyńskiej - odpowiedź Urzędu Dzielnicy na pismo z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym częściową odpowiedź z Urzędu Dzielnicy Praga Północ na nasze pismo (z 29.08 br.), z którym wystąpiliśmy w formie zapytania o dostęp do informacji publicznej

Urząd udzielił krótkich odpowiedzi na pytania o:

  1. formę nadzoru nad inwestycją, 
  2. zmiany w pierwotnym projekcie zrealizowane w trakcie budowy,
  3. zgodność płyt chodnikowych z polskimi normami, 
  4. sposób sprawdzania jakości prac podpowierzchniowych, 
  5. sformułowanie zaleceń konserwatorskich dotyczących wjazdów bramowych, 
  6. dokumentację konserwatorską robót odkrywkowych, 
  7. nadzór inwestora nad technologią i procesem ułożenia nawierzchni z bruku i kostki kamiennej,
  8. kwestię konserwacji i ochrony zieleni. 
Na pytania dotyczące podłoża do nasadzeń i rodzajów zieleni, barierek przy Szkole Muzycznej oraz niezgodnego z przepisami zwężenia do 160 cm szerokości chodnika przy WSM odpowiedź ma zostać przesłana do 30 września 2013 r. 

Kwestie dotyczące małej architektury (ławki, wielość znaków drogowych, brak przystanku tramwajowego przy ul. Wojnickiej w kierunku Centrum), czy  różnych prędkości nie stanowią zdaniem Urzędu informacji publicznej, tym samym odpowiedź na nie ma zostać udzielona w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nas najbardziej dziwi sprawa wjazdów bramowych na Kawęczyńskiej, braku dokumentacji konserwatorskiej doty. "odkrywek", wymiany nawierzchni na kostkę tylko pod nr 41 oraz przedwojennej kostki "skandynawki", która zniknęła, a o której los zapytaliśmy Urząd Dzielnicy i Stołecznego Konserwatora w dniu 2 września br. (również w formie wystąpienia o dostęp do informacji publicznej). 

Poniżej zamieszczamy skany dzisiejszej odpowiedzi Urzędu Dzielnicy na pismo z dnia 29 sierpnia br. wraz z bardzo krótkim stanowiskiem Konserwatora dotyczącym "odkrywek".
Brak komentarzy :