środa, 26 lipca 2017

Dalszy ciąg remontowych pytań do praskiego ZGN

Po dużym zainteresowaniu lokatorów budynków komunalnych tematyką remontów w ramach programu rewitalizacji, co było widoczne m.in. zwiększonym czytelnictwem jednego z naszych tegorocznych postów, a także pytaniami zadawanymi mailowo i podczas publicznych spotkań, postanowiliśmy iść za ciosem i zadaliśmy praskiemu ZGN kolejne serie pytań. 

Pierwsza z nich dotyczyła budynków przy Łochowskiej, Siedleckiej, Markowskiej, Otwockiej, Środkowej i Strzeleckiej. To efekt pytań zadawanych przez mieszkańców, jak i niezbyt jasnych informacji przekazywanych na organizowanych przez ZGN i Dzielnicę spotkaniach dla lokatorów budynków przeznaczonych do remontu:

1. Czy lokatorzy ww. budynków zostali formalnie powiadomieni o podejmowanych działaniach dotyczących ich lokali? Czy była wysyłana korespondencja w tej sprawie? (poprosiliśmy o wskazanie dat zawiadomienia oraz udostępnienie wzoru pisma)

2. Na jakiej podstawie podjęta została decyzja o wykwaterowaniu budynków z powodu konstrukcji stropów? (poprosiliśmy o kopie ekspertyz)

3. Kiedy oficjalnie zapadły decyzje o wykwaterowaniu?

4. Ile mieszkań zastępczych będzie przedstawianych każdemu lokatorowi? Jaki będzie standard tych mieszkań? Co w sytuacji, gdy standard będzie odbiegał od oczekiwań lokatora?

5. Na jakiej podstawie osoby kierowane do mieszkań zastępczych muszą przechodzić czasochłonny i skomplikowany proces analogiczny, jak w przypadku starania się o nowe mieszkanie komunalne?

6. Jakie rozwiązania zostaną przedstawione najemcom, których mieszkania zostaną zlikwidowane w wyniku prac remontowych ze względu na mały metraż?

7. Kto pokryje koszt przeprowadzek i kto będzie realizował te prace?

8. Kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie procesu wykwaterowania?

9. Na jakiej podstawie podjęte zostały decyzje o doposażeniu budynków w windy, nadbudowach itp.?


Poniżej zamieszczamy odpowiedź z-ca dyrektora ZGN, Cezarego Szajewskiego, datowaną na 21 lipca (data jest istotna, o czym za chwilę).


Komentarz:

Nie będziemy odnosić się do wszystkich przekazanych informacji, ale to co budzi szczególne wątpliwości, to kwestie ekspertyz wytrzymałościowych (powinny zostać upublicznione). 
Kolejna kwestia, o którą pytają mieszkańcy to liczba wskazań - co w sytuacji, gdy 2 wskazane lokale nie będą odpowiadały najemcy? Czy dostanie trzeci? Jak widać, nie jest łatwo pracownikom ZGN odpowiedzieć na to pytanie.
Co wreszcie oznacza lokal o standardzie nie niższym, niż obecnie zajmowany? Czy w przypadku najemców lokali na Łochowskiej (doposażone w CO, ale nie podłączone do sieci), zostaną oni zakwaterowani do mieszkań z CO, czy bez?
Wątpliwości budzi również kwestia wind, zwłaszcza, jeśli ich budowa ma być realizowana kosztem powierzchni mieszkalnej, a nie na zewnątrz. Pytanie również, jak doposażenie budynków w windy będzie wpływać na przebieg procesu inwestycyjnego, szczególnie w kontekście pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę...

No i last but not least - jak wynika z informacji opublikowanej przez KOPL, zapadły decyzje, by nie modernizować budynków przy Markowskiej 12 i 14. Te decyzje zapadły na spotkaniu, które odbyło się przed 17.07 i uczestniczył w nim m.in. Cezary Szajewski. Ten sam Szajewski podpisany jest pod pismem z 21.07, w którym wspomina o uruchomionej procedurze wykwaterowania m.in. Markowskiej... To w końcu jak to będzie z Markowską?Jeśli macie inne pytania dotyczące Waszych budynków, zgłaszajcie je do nam na adres: stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Brak komentarzy :