piątek, 2 czerwca 2017

Nowe TBS-y na Łomżyńskiej

Jednym z ważniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w naszej okolicy jest remont i budowa budynków mieszkalnych przez spółkę TBS Południe przy ul. Łomżyńskiej.

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy 2 lata temu - wówczas mówiło się, że do spółki TBS przekazane zostaną trzy niezamieszkałe kamienice przy ul. Łomżyńskiej, pod numerami 18, 20 i 26. Ostatecznie TBS przejął dwa ostatnie numery - w przypadku 18 okazało się, że zgłoszono roszczenia. 

W przypadku Łomżyńskiej 26 prace mają objąć kompleksowy remont budynku, rewitalizację terenu zielonego oraz zaprojektowanie małej architektury. Ma powstać 46 mieszkań oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza. Prace, zgodnie z informacjami na stronie tbs mają trwać od 3 kw. 2017 r. do 3 kw. 2019 r.

Wstępna wizualizacja fasady wygląda ciekawie, widać na niej m.in. odtworzone sztukaterie. To cieszy. Zastanawia jednak brak choćby jednego lokalu użytkowego w parterze, co pozwoliłoby zmienić znacząco obecny charakter ulicy Łomżyńskiej.Jeśli chodzi o Łomżyńską 20, zakres prac jest zbliżony - ma powstać 46 mieszkań i placówka opiekuńczo-wychowawcza. Podobny jest też harmonogram prac.

To co różni te inwestycje, to ich skala. W przypadku Ł. 20 inwestor planuje nadbudowę budynku o 2 kondygnacje i dostawienie nowej nieruchomości w podwórku. Ma zostać również zbudowany garaż podziemny (jednokondygnacyjny) z wjazdem od strony ul. Łomżyńskiej. 

Tu również nic nie wiadomo o lokalach usługowych, choć suterena wydaje się być dobrą lokalizacją dla kameralnej restauracji z wejściem w prawym dolnym narożniku budynku.
W przypadku Ł. 20 zajrzeliśmy również do decyzji o warunkach zabudowy. Poniżej skan.


Trzeba przyznać, że skala powierzchni zabudowy działki jest spora (do 80%), co wynika z metodologii przeprowadzenia analizy urbanistycznej (uśredniona powierzchnia zabudowy działek objętych analizą - na rysunku obszar ten oznaczono linią przerywaną), ale jednocześnie różni się od stanu faktycznego (jeśli weźmiemy pod uwagę, w przypadku dużej liczby budynków działki wyznaczone są po ich obrysie - wtedy np. powierzchnia zabudowy dochodzi do 100% - i nie obejmują np. niezabudowanych podwórek).

Brak komentarzy :