niedziela, 15 stycznia 2017

Odnowiliśmy praską bramę. Kolejne czekają.

Wielokrotnie zachęcaliśmy Was do włączenia się w działania w ramach budżetu partycypacyjnego. Pomimo różnych wątpliwości i opóźnień w realizacji projektów nie zmienimy zdania - BP to jedyna obecnie możliwość wpływu na wydatki dzielnicowe/miejskie po stronie mieszkańców.

Jednym ze zwycięskich projektów w drugiej edycji BP był projekt dotyczący ochrony praskiego kulturowego pod nazwą "Odnawiamy praskie bramy". Projekt zgłosił jeden z członków naszego stowarzyszenia - zakładał renowację 10 zabytkowych bram w kamienicach ZGN, głównie na terenie Nowej Pragi. Koszt projektu oszacowano na 200 tys. zł - urzędnicy nie zgłaszali wtedy wątpliwości. Poparcie dla projektu było bardzo duże - otrzymał blisko 1600 głosów i został zakwalifikowany do realizacji.

Pod koniec ubiegłego roku projekt zrealizowano. Niestety, wykonany został remont tylko jednej bramy wraz z przejazdem bramowym. Na Wileńskiej 13 - firma Denkmal MP. sp. z.o.o., która jako jedyna zgłosiła się do przetargu, zainkasowała za swoje prace ponad 135 tys. zł.

Sami oceńcie, czy warto było?

Abstrahując już od kosztów warto by taki standard prac wykończeniowych obowiązywał we wszystkich zabytkowych kamienicach poddawanych procesowi rewitalizacji. Warto też w ten proces włączyć lokalnych rzemieślników i samych mieszkańców (mogą w ramach wolontariatu wykonać część prac). A Wileńską 13 koniecznie warto odwiedzić, chociażby dla takich detali:Brak komentarzy :