piątek, 22 sierpnia 2014

Zespół Szkół przy ul. Otwockiej 3 znów ma szansę na wpis do rejestru zabytków

Zbulwersowani remontem-demolką, prowadzonym przez Dzielnicę Praga Północ w lipcu 2012 roku wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie Zespołu Szkół przy ul. Otwockiej 3 do rejestru zabytków.


WKZ wszczął postępowanie w sprawie wpisu, po czym wydał decyzję odmowną...


... motywując ją utratą wartości zabytkowej dokonaną na skutek remontu i modernizacji budynku (efekt dzielnicowego remontu-demolki).Od odmownej decyzji WKZ złożyliśmy odwołanie do Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego.I osiągnęliśmy sukces - nasze odwołanie zostało uwzględnione!!!


W uzasadnieniu Minister wskazuje na istotne błędy popełnione w trakcie postępowania o wpisanie Zespołu Szkół przy ul. Otwockiej 3 do rejestru zabytków.Pojawiała się więc ponowna szansa na wpisanie tych cennych obiektów do rejestru zabytków.


TP

Brak komentarzy :