wtorek, 17 czerwca 2014

Głosowanie do Budżetu Parytcypacyjnego 20-30 czerwca 2014 r.

Już od piątku będzie można głosować na projekty. Oto zasady.

Głosowanie odbywa się od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r., na 3 sposoby:

– przez Internet – głosowanie będzie trwało na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie

– osobiście – wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Urna znajduje się w Sali Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Praga Północ, na parterze (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 8-18, od wtorku do piątku 8-16).

– listownie - na adres Urzędu Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 03 – 708 Warszawa, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”.


Aby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r., głos oddany elektronicznie musi zostać do tego czasu potwierdzony.

Kartę do głosowania będzie można pobrać ze stron internetowych od 20 czerwca lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy, bez względu na wiek. (mieszkaniec wg kryterium zamieszkania, nie trzeba być zameldowanym).

Głosować można na 5 projektów z jednej wybranej dzielnicy.

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz, i tylko w jednej dzielnicy.

Głosowanie wielokrotne (np. przez Internet i osobiście), powoduje, że wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne.

Głosowanie na więcej niż 5 projektów z wybranego obszaru również powoduje nieważność oddanego głosu.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań należy zajrzeć na stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Projekty ze Szmulowizny/Michałowa i najbliższych okolic:

Nr 14. Uliczny Trening Warszawa – Praga Północ - budowa placów treningowych m.in. Łomżyńska/Siedlecka; Radzymińska;

Nr 15. Centrum Aktywizacji Społeczno – Kulturalnej „Kawęczyńska” przy ul. Kawęczyńskiej 16

Nr 19. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Radzymińskiej na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Naczelnikowskiej

Nr 21. Domki dla skrzydlatych, pasiastych przyjaciół (budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny), m.in. ul. Kawęczyńska i Otwocka

Nr 22. rewitalizacja zaniedbanego skweru przy ul. Otwockiej 1 w pobliżu przychodni.

Nr 23. Remont ulicy Grajewskiej

Nr 32. Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi Północ - m.in. Otwocka 3 i Kawęczyńska 2

Nr 34. Instalacja latarni typu "Pastorał" w otoczeniu Bazyliki NSJ na Pradze-Północ (Michałów) - ulice Kawęczyńska, Otwocka, Siedlecka

Nr 36. Hotspot na Pradze otwarte punkty dostępu do Internetu - m.in. Skwer przy pętli Kawęczyńska-Bazylika, Park na Michałowie

Nr 39. Skatepark - plac zabaw dla dzieci starszych - Skwer między ulicami Siedlecką, Wołomińską, Folwarczną

Nr 49. „Chodź na Pragie” – cykl gier miejskich na rzecz pogłębiania wiedzy historycznej, integracji i budowania
tożsamości lokalnej

Nr 50. Skwer przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej - stworzenie skweru na rogu

A tutaj lista wszystkich 50 projektów z Pragi Północ.

Głosujmy - w końcu mamy coś do powiedzenia!


KD

Brak komentarzy :