środa, 9 października 2013

Społeczny protest w sprawie zmiany przebiegu II odcinka Trasy Świętokrzyskiej na Pradze

Ponad 700 mieszkańców Michałowa, Szmulowizny i Pragi Północ oraz przedstawiciele organizacji społecznych, w tym naszego Stowarzyszenia, podpisało się pod tekstem publicznego protestu w sprawie forsowanego przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) projektu II praskiego odcinka tzw. Trasy Świętokrzyskiej łączącej Pragę Północ z Targówkiem Fabrycznym (odcinek między ul. Kijowską i Zabraniecką).

Pismo, którego sygnatariusze domagają się wstrzymania realizacji obecnego projektu budowy Trasy, przeprowadzenia ponownej analizy oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz szerokich konsultacji społecznych w sprawie przebiegu i parametrów technicznych Trasy trafiło wczoraj na biurka Wojewody Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego oraz Prezydent Miasta St. Warszawy, Hanny Gronkiewicz - Waltz.

Głównym obiektem sporu obywateli z miastem jest teren jednego z dwóch na Pradze Północ parków, który ulokowany jest na końcu ulicy Kawęczyńskiej (prawie 2 ha zieleni) i jest jedynym ogólnodostępnym dla mieszkańców miejscem pełniącym funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe ("Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy", s. 7).  

Zgodnie z forsowanym przez ZMID od wielu lat projektem przez teren parku przechodzić ma Trasa Świętokrzyska, czego skutkiem będzie redukcja drzewostanu o 30-50%, w tym najstarszych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym drzew (niektóre mają po 60 lat). Wokół obrony parku zawiązał się społeczny protest mieszkańców, którzy zamierzają publicznie wyrazić swój sprzeciw 12 października br. o godz. 12.00, dzień przed referendum o odwołanie z urzędu Pani Prezydent.Przypomnijmy, że forsowany od lat przez ZMID projekt II odcinka Trasy Świętokrzyskiej jest niezgodny z aktualnym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Michałowa i Szmulowizny, który przewiduje przesunięcie Trasy na obrys parku i oszczędzenie tej jedynej w tej części Pragi ostoi zieleni.


Aktualny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny (Trasa ma biec po obrysie parku).

Czekający obecnie na decyzję Wojewody o zgodzie na rozpoczęcie inwestycji drogowej (ZRID) projekt ratusza przewiduje wycinkę od 250 do nawet 400 zdrowych drzew na Szmulowiźnie i Michałowie, w znacznej części parku oraz na terenach działkowych, które w optymalnym dla środowiska i mieszkańców projekcie powinny być przeznaczone pod nowy park (wtedy Trasa mogłaby przebiegać po nieużytkach kolejowych wzdłuż torów).

Odrzucona przez miejskich urbanistów wersja projektu planu miejscowego dla Michałowa i Szmulowizny uwzględniająca przebieg Trasy w wersji forsowanej przez ZMID (skręca w lewo za spichlerzem zabytkowego Młynu Michla i ścina o niemal połowę park). 

Przypomnijmy, że przeprojektowania Trasy i przesunięcia jej na obrys parku domaga się nie tylko nasze Stowarzyszenie, ale również Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym M. St. Warszawy, Komisja Ładu Przestrzennego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Rada Dzielnicy Praga Północ poprzedniej kadencji (w stanowisku przyjętym na sesji 9 grudnia 2008 r.), organizacje społeczne i wielu mieszkańców, sygnatariuszy Listu Otwartego do Pani Prezydent oraz Przewodniczącej Rady Miasta St. Warszawy z lipca 2010 r. oraz Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze", które wraz z nami starało się uchylić decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. Trasy

Miejmy nadzieję, że obecny protest okaże się skuteczny i wojewoda widzący determinację mieszkańców w sprawie Trasy przychyli się do ich postulatów i w sprawie przebiegu Trasy przeprowadzone zostaną wreszcie konsultacje społeczne. 

Rzetelnie zaprojektowana Trasa powinna być budowana dopiero wtedy, gdy zrealizowana zostanie inna ważna inwestycja w tej części Warszawy, czyli obwodnica Śródmieścia na odcinku Rondo Żaba - Rondo Wiatraczna. Jak wiemy, ratusz odłożył tę inwestycję na bliżej nieznaną przyszłość. 

Brak komentarzy :