środa, 10 lutego 2010

Wpisanie Młyna Michla do rejestru zabytków

Wreszcie doczekaliśmy się wpisania Młyna Michla do rejestru zabytków:
http://www.zw.com.pl/artykul/1,446533.html
Pojawia się iskierka nadziei, że ta cenna pamiątka architektury
przemysłowej zostanie uratowana przed dalszą dewastacją.
Teraz wystąpimy do konserwatora zabytków o wydanie właścicielowi
nakazu odpowiedniego zabezpieczenia zabytkowych budynków.

1 komentarz :

pralkafrania pisze...

Nareszcie! Już zwątpiłam, że doczekam ...