wtorek, 28 października 2008

Młyn Michla do rejestru zabytkówNawiązując do artykułu http://www.przegladpraski.pl/index.php?pokaz=news&nr=89 Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "MICHAŁÓW" wystąpiło do

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie z urzędu procedury

wpisania Młyna Michla do rejestru zabytków. Pismo dostępne w dokumentach

Przygotowaliśmy także projekt rewitalizacji okolicznego terenu wraz z budynkami młyna na cele rekreacyjno-kulturalne. Niestety budynki Młyna pozostawione bez żadnego nadzoru są dewastowane w zastraszającym tempie. Aktualny stan można obejrzeć na zdjęciach w galerii.

Udostępniamy również projekt adaptacji Młyna, który jest integralną częścią większego projektu rewitalizacyjnego Michałowa i Szmulowizny.

Brak komentarzy :