czwartek, 24 kwietnia 2014

Instytut Transportu Samochodowego popiera projekt zmian na Targowej i w centrum Starej Pragi

Zaraz po Świętach otrzymaliśmy bardzo dobre informacje. Projekt uspokojenia ruchu na Starej Pradze (za który w marcu dostaliśmy tegoroczną nagrodę "Miasto i Transport") i który ewoluował w społeczny projekt zmian na Targowej i Ząbkowskiej po oddaniu do użytku drugiej linii metra, znalazł uznanie ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego.


Instytut zajmuje się m.in. :
  • ogólną poprawą funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego,
  • ograniczeniem szkodliwości rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego,
  • opracowywaniem nowych rozwiązań materiałowych dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonalaniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.
W przesłanym na ręce Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz piśmie, możemy przeczytać, że:

[...] projekt mieszkańców umiejętnie łączy działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji indywidualnej z poprawą jakości przestrzeni publicznej, zwiększeniem dostępności systemu drogowego dla ruchu rowerowego i pieszego, przyczyni się także, dzięki zmniejszeniu przekroju ulicy Targowej i uspokojeniu ruchu drogowego, do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.
Wystąpienie ITS i poparcie projektu zmian na Targowej i Ząbkowskiej jest tym cenniejsze, że właśnie teraz ważą się jego losy. Miejmy nadzieję, że otwarciu metra na Pradze będą towarzyszyć zmiany w przestrzeni publicznej Dzielnicy, które uczynią tą przestrzeń bardziej przyjazną mieszkańcom.

KMI

1 komentarz :

Anonimowy pisze...

brawo!!