wtorek, 9 listopada 2010

list otwarty w sprawie Trasy Świętokrzyskiej wręczony Pani Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz

Na spotkaniu z Panią Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, wręczyliśmy jej osobiście List Otwarty w sprawie przebiegu Trasy Świetokrzyskiej, podpisany przez prawie 500 osób i kilka organizacji społecznych.
Mamy nadzieję, że doczekamy się konstruktywnej odpowiedzi władz Warszawy w tej sprawie i Trasa zostanie wreszcie przeprojektowana, tak aby ochronić park przy ul. Kawęczyńskiej i cały teren Młyna Michla wpisany do rejestru zabytków.
Na konieczność ochrony całości terenu zielonego parku przy ul. Kawęczyńskiej wskazuje treść projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania obszaru Szmulowizny Wschodniej i Michałowa, która ma być uchwalona na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.  
 

Brak komentarzy :