poniedziałek, 12 lipca 2010

Wojewoda wydał decyzje ws. rozbudowy dworca Warszawa Wschodnia

Wojewoda wydał decyzje ws. rozbudowy dworca Warszawa Wschodnia

Decyzje o pozwoleniu na budowę dworca kolejowego Warszawa Wschodnia mające rygor natychmiastowej wykonalności zostały podpisane przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego. Na ich mocy można niezwłocznie przystąpić do prac budowlanych. Inwestycja znajduje się w rządowym wykazie przedsięwzięć Euro 2012.

Decyzje dotyczą obiektów dla obsługi ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego. Przebudowa dworca zakłada uporządkowanie układu przestrzennego budynków bez zmiany ich kubatury, wysokości, szerokości, długości i liczby kondygnacji. W planach jest między innymi wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, megafonowej i zegarowej oraz informacji dla podróżnych. Energooszczędne i proekologiczne rozwiązania techniczne obniżą oddziaływanie na środowisko. Walory użytkowe obiektu zostaną podniesione dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych. Dworzec zostanie w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Uporządkowany zostanie także teren wokół dworca – inwestor (Polskie Koleje Państwowe SA) planuje wymianę oświetlenia, ustawienie ławek i nasadzenie zieleni.

(źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego, 9 lipca 2010)

Brak komentarzy :