środa, 13 stycznia 2010

spotkanie z dyrekcją ZGN

Wczoraj odbyło się w Cafe SKENE spotkanie z Dyrekcją Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze Północ, który odpowiada za
administrowanie kamienicami komunalnymi. Zgłosiliśmy takie postulaty
jak: pomoc w powoływaniu reprezentacji lokatorów komunalnych w danym
budynku poprzez powoływanie Komitetu Lokatorów, oznaczenie tabliczkami
budynków administrowanych przez ZGN ze wskazaniem kontaktu
telefonicznego do administratora, opublikowanie zakresu obowiązków
dozorców domów w internecie i wywieszenie ich do wiadomości
mieszkańców, zwiększenie nadzoru nad pracą administratorów i dozorców,
opublikowanie w internecie bazy danych o zasobach komunalnych - z
listą adresową budynków, liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych,
stanem prawnym lokali. Obiecano nam, że wszystkie te postulaty zostaną
uwzględnione.
Wystąpiliśmy także o renowację zabytkowego zachowanego skrzydła drzwi
bramnych kamienicy komunalnej przy ul. Kawęczyńskiej 4.

Brak komentarzy :