wtorek, 18 sierpnia 2009

Trasa Świętokrzyska

Nasze stanowisko w sprawie korekty przebiegu Trasy Świetokrzyskiej
poparła Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze
Koordynacji Inwestycji i Remontów w pasie drogowym.
Przyjęto następujące najważniejsze korekty przebiegu Trasy:
1. maksymalne dosunięcie Trasy do torów kolejowych linii legionowskiej
na odcinku od ul Podlaskiej do przecięcia torów kolejowych, z
jednoczesnym maksymalnym zwężeniem szerokości pasów ruchu i rezygnacją
z odrębnej ścieżki rowerowej i chodnika po południowej stronie Trasy
na tym odcinku na rzecz wspólnego ciągu pieszo-rowerowego
2. poprowadzenie linii tramwajowej z Ząbek od torów kolejowych ulicą
Kawęczyńską przy jednoczesnej rezygnacji z wydzielenia odrębnego pasa
pod torowisko tramwajowe w osi Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od
torów kolejowych linii legionowskiej do projektowanego skrzyżowania z
Al. Tysiąclecia.
Rozwiązania te pozwoliłyby na istotne zwężenie Trasy Świętokrzyskiej i
przesunięcie jej do torów kolejowych, na odcinku najbardziej
ingerującym w teren zabytkowy Młynów Michla i park przy ul.
Kawęczyńskiej.
Więcej: http://www.um.warszawa.pl/ngo/files/File/kds_transport_29_06_09.pdf
Mamy nadzieję, ze to stanowisko da do myślenia urzędnikom z Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych forsujacym przebieg Trasy przez Teren
Młynów Michla i park przy ul. Kawęczyńskiej i taki przebieg tramwaju z
Ząbek do Dworca Wschodniego, który uniemożliwi wykorzystanie tej linii
przez mieszkańców Michałowa i Szmulowizny.

Brak komentarzy :