wtorek, 17 czerwca 2014

Głosowanie do Budżetu Parytcypacyjnego 20-30 czerwca 2014 r.

Już od piątku będzie można głosować na projekty. Oto zasady.

Głosowanie odbywa się od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r., na 3 sposoby:

– przez Internet – głosowanie będzie trwało na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie

– osobiście – wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Urna znajduje się w Sali Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędu Dzielnicy Praga Północ, na parterze (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 8-18, od wtorku do piątku 8-16).

– listownie - na adres Urzędu Dzielnicy Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 03 – 708 Warszawa, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”.


Aby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 20 a 30 czerwca 2014 r., głos oddany elektronicznie musi zostać do tego czasu potwierdzony.

Kartę do głosowania będzie można pobrać ze stron internetowych od 20 czerwca lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy, bez względu na wiek. (mieszkaniec wg kryterium zamieszkania, nie trzeba być zameldowanym).

Głosować można na 5 projektów z jednej wybranej dzielnicy.

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz, i tylko w jednej dzielnicy.

Głosowanie wielokrotne (np. przez Internet i osobiście), powoduje, że wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne.

Głosowanie na więcej niż 5 projektów z wybranego obszaru również powoduje nieważność oddanego głosu.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań należy zajrzeć na stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Projekty ze Szmulowizny/Michałowa i najbliższych okolic:

Nr 14. Uliczny Trening Warszawa – Praga Północ - budowa placów treningowych m.in. Łomżyńska/Siedlecka; Radzymińska;

Nr 15. Centrum Aktywizacji Społeczno – Kulturalnej „Kawęczyńska” przy ul. Kawęczyńskiej 16

Nr 19. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Radzymińskiej na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Naczelnikowskiej

Nr 21. Domki dla skrzydlatych, pasiastych przyjaciół (budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny), m.in. ul. Kawęczyńska i Otwocka

Nr 22. rewitalizacja zaniedbanego skweru przy ul. Otwockiej 1 w pobliżu przychodni.

Nr 23. Remont ulicy Grajewskiej

Nr 32. Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi Północ - m.in. Otwocka 3 i Kawęczyńska 2

Nr 34. Instalacja latarni typu "Pastorał" w otoczeniu Bazyliki NSJ na Pradze-Północ (Michałów) - ulice Kawęczyńska, Otwocka, Siedlecka

Nr 36. Hotspot na Pradze otwarte punkty dostępu do Internetu - m.in. Skwer przy pętli Kawęczyńska-Bazylika, Park na Michałowie

Nr 39. Skatepark - plac zabaw dla dzieci starszych - Skwer między ulicami Siedlecką, Wołomińską, Folwarczną

Nr 49. „Chodź na Pragie” – cykl gier miejskich na rzecz pogłębiania wiedzy historycznej, integracji i budowania
tożsamości lokalnej

Nr 50. Skwer przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej - stworzenie skweru na rogu

A tutaj lista wszystkich 50 projektów z Pragi Północ.

Głosujmy - w końcu mamy coś do powiedzenia!


KD

sobota, 7 czerwca 2014

Dom nad Rozchodnikiem - koniec 2 lat prowizorki wokół budynków?

Kwiecień 2012 r. Działka między ulicami Grodzieńska i Białostocką. Wielka feta, łzy szczęścia, warszawskie VIP-y, senator, samorządowcy, władze Dzielnicy, Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, wielu mieszkańców oraz przedstawiciele świata mediów. 

Powodem takiego zgromadzenia było oddanie do użytku "Domu nad Rozchodnikiem", pierwszej po 1989 r. mieszkaniowej inwestycji komunalnej na Pradze Północ. Kompleks budynków nawiązujących do międzywojennego modernizmu zaprojektowali architekci z pracowni Kontrapunkt V-Projekt. Piękna bryła, klinkiery zdobiące elewację, plac zabaw dla dzieci, kilkadziesiąt mieszkań i wielu mieszkańców, którzy długo musieli czekać na wymarzone M.

Poniżej zamieszczamy filmik z uroczystości otwarcia, który na swoim kanale w serwisie YouTube opublikowała dzielnica.Dom nad Rozchodnikiem (dla niewtajemniczonych rozchodnik to ziele, które dawniej umieszczano w fundamentach wierząc, że jego moc zapewni dobrobyt mieszkańcom oraz będzie chronić dom przed burzą) od momentu oddania go do użytku przykuwał uwagę mediów. Oprócz pozytywnych relacji, jak ta z otwarcia, nie brakowało również dziennikarskich szpilek celnie godzących w inwestora, czyli miasto. Warto przypomnieć, że kilka dni po wizycie na Pradze Pani Prezydent z elewacji zaczęły odpadać klinkierowe płyty. 


Nas zainteresowała inna kwestia związana z tą inwestycją. Otóż lata mijały, najpierw 2012 r., potem 2013 r. i kilka miesięcy obecnego, a Dom nad Rozchodnikiem wciąż był otoczony obskurnym ogrodzeniem z płyt wiórowych. Taka sytuacja mogła być jeszcze dopuszczalna wiosną 2012 r. (trwały pośpieszne prace wykończeniowe), ale nie dwa lata po zasiedleniu budynków lokatorami.
Zdjęcie z początku czerwca 2014

Zaczęliśmy pytać. Wiceprezydenta Michała Olszewskiego nadzorującego prace Biura Polityki Lokalowej, członków Zarządu Dzielnicy Praga Północ, radnych. Wskazywaliśmy, że sytuacja, jaka panuje wokół budynków jest niedopuszczalna, a inwestycja, która miała ożywić bardzo zaniedbany kwartał ulic, coraz bardziej się degraduje (i to w przeciągu 2 lat od zasiedlenia budynków lokatorami). Nie wiemy, jak obecnie wyglądają mieszkania w środku, ale z zewnątrz budynek nosi ślady licznych zniszczeń i brakowań.

Na ostatnim zdjęciu widać wybrakowane lampy ogrodowe, pozbawione żarówek i kloszy (lampy widać też na filmie z 2012 r.). Warto zwrócić również uwagę na wyjątkowo nisko położone mieszkania parterowe. Ich złe zaprojektowanie nastręcza wielu problemów osobom w nich mieszkającym (kwestie bezpieczeństwa, zakłócanie spokoju itp.). Degradacji uległy również urządzenia na placu zabaw.

Po kliku miesiącach od naszego publicznego apelu udało się w końcu usunąć ogrodzenia z dykty szpecące teren wokół budynków. W ubiegłym tygodniu robotnicy rozebrali ogrodzenie i... pozostawili na miejscu płyty ułożone w stos. Mamy nadzieję, że zostaną usunięte, a teren wokół nieruchomości zostanie uporządkowany.

Chcielibyśmy, aby ta bądź co bądź ciekawa inwestycja w przyszłości bardziej przypominała budowlę z wizualizacji udostępnionych na stronie wykonawcy robót.
Wiele zależy również od samych mieszkańców. Jeśli nie nauczą się dbać o przestrzeń, w której przebywają, społecznicy, czy urzędnicy nie będą ciągle robić tego za nich.

KMI

czwartek, 5 czerwca 2014

RATUJMY JORDANEK !!!!

W oficjalnym dokumencie miejskim, przygotowanym dla potrzeb programu rewitalizacji - "Diagnozie kryzysowości.... " dla Pragi Północ podkreśla się rolę terenów zielonych:

Przez niekorzystną strukturę zagospodarowania terenu wzrasta uciążliwość życia mieszkańców... oraz gwałtownie pogarsza się wizerunek dzielnicy. Dlatego też bardzo ważnym elementem atrakcyjności Dzielnicy jako obszaru jest zagospodarowanie terenów zielonych, spacerowo-wypoczynkowych... oraz ochrona tych terenów...

Do najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych na Pradze Północ w dokumencie zalicza się:

Park na Szmulowiźnie... o pow. 1,75 ha. Teren o charakterze parkowym, pełniący funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Cenny w lokalnym środowisku przyrodniczym, ze względu na zasoby drzew: klon, topola, lipa, dąb, jesion, jarząb, modrzew. Szacunkowy wiek drzewostanu wynosi od 25 do 60 lat.  

Zieleniec przy ul. Siedleckiej o pow. 0,5 ha pełniący funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Cenny w lokalnym środowisku przyrodniczym ze względu na zasoby drzew: klon, topola, lipa jesion, wiąz. Szacunkowy wiek drzewostanu wynosi od 25 do 50 lat.

Dalej stwierdza się, że:

Do najbardziej istotnych problemów w zakresie ochrony środowiska w Dzielnicy Praga Północ należą... niewystarczająca ilość terenów zielonych (16,8 m. kw. na jednego mieszkańca), szczególnie potrzebnych dla mieszkańców dzielnicy pod kątem wypoczynku i rekreacji.

Określa się także podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony środowiska i terenów zieleni:

utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, pełniących ważne funkcje klimatyczne, biologiczne i hydrologiczne...
wyeksponowanie w strukturze Dzielnicy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych...
zahamowanie degradacji terenów zieleni... 


Oznacza to, że najcenniejsze, jedyne większe, zwarte tereny zielone w naszej okolicy - Park przy ulicy Kawęczyńskiej oraz zieleniec przy ulicy Siedleckiej powinny być obszarami objętymi szczególną ochroną ze strony Miasta Stołecznego Warszawy.

A jak wygląda rzeczywistość?

Mimo naszych wieloletnich protestów Miasto zgodziło się na przeznaczenie około 30% terenu Parku na Szmulowiźnie pod budowę Trasy Świętokrzyskiej mimo, że formalnie istniała możliwość przeprojektowania przebiegu Trasy bliżej torów kolejowych, co w połączeniu z czasową rezygnacją z rezerwy tramwajowej pozwoliłoby oszczędzić prawie cały teren parku.

Za chwilę stracimy więc dużą część naszego jedynego w okolicy parku.

Jaki będzie skutek budowy Trasy Świętokrzyskiej dla naszych terenów zielonych piszą autorzy raportu środowiskowego dla tej inwestycji:

Na odcinku od końca ul. Kijowskiej do ul. Zabranieckiej, teren pod planowaną inwestycję stanowią w przewadze tereny zielone – ogródki działkowe, .... oraz teren obecnego Parku na Szmulowiźnie. Oddziaływanie na środowisko w tym zakresie, możemy określić jako bezpośrednie, długoterminowe i stałe.


Mówiąc inaczej - przy budowie Trasy likwidacji ulegnie wiele hektarów terenów zielonych, co zdegraduje środowisko w sposób trwały.

A co ma stać się z drugim, wymienionym w dokumencie, "atrakcyjnym terenem zielonym" - "Zieleńcem przy ulicy Siedleckiej", czyli Jordankiem?

Teren Jordanka od czasów przedwojennych służył mieszkańcom jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Od wielu lat jest jedyną, poza parkiem przy ul. Kawęczyńskiej, większą oazą zwartej zieleni w okolicy.

W marcu 2014 r. jeden z dużych deweloperów warszawskich złożył wniosek o warunki zabudowy Jordanka. Na miejscu zieleńca deweloper chce postawić dwa wielkie, sześciokondygnacyjne bloki wraz z parkingiem na ponad 100 samochodów i wewnętrzną drogą dojazdową. 
Jeśli Miasto Stołeczne Warszawa nie ochroni Jordanka jako terenu zielonego, wkrótce pilarze zetną kilkadziesiąt starych drzew i nowych nasadzeń Jordanka i tak zakończy on swoje prawie stuletnie istnienie.

Dlatego apelujemy do władz Miasta Stołecznego Warszawy: 

Przeciwdziałajmy dalszej degradacji Dzielnicy

URATUJMY JORDANEK !!!!

poniedziałek, 2 czerwca 2014

Kolejny warsztat rewitalizacyjny - Stara Praga, 31 maja 2014 r.

W sobotę 31 maja 2014 w Szkole przy ulicy Białostockiej odbyło się trzecie spotkanie z cyklu warsztatów na temat rewitalizacji na Pradze Płn. Po mieszkańcach Nowej Pragi, Szmulek i Michałowa kolej przyszła na Starą Pragę.

Mieszkańcy rozmawiali na temat problemów jakie dotyczą obszaru Starej Pragi. Warto jednak podkreślić, że większość z tych problemów jest wspólna dla całej Dzielnicy.

Materiały wypracowane na Warsztatach dostępne są nastronie tempo30naPradze.pl (link).

Wśród problemów przewijały się cztery tematy:

1. Mało lub brak na niektórych obszarach Pragi Północ terenów zielonych – Przestrzeni Publicznej.

2. Brak wspólnego miejsca spotkań mieszkańców, miejsca edukacji dla młodzieży, seniorów i tzw. zwykłych mieszkańców (Centrum Integracji Mieszkańców).

3. Kwestie remontów kamienic.

4. Informowanie o wydarzeniach na Pradze.

Warto wspomnieć, że dwa powyższe tematy zostały zaadresowane w postaci wniosków do Budżetu Partycypacyjnego:

Ad 1. Stworzenie Skweru Skrzyżowanie Ząbkowska / Brzeska (projekt numer 50) – więcej informacji (link)

Ad 1. Renowacja skweru na Otwockiej 1 przy przychodni (projekt numer 22).

Ad 2. Stworzenie Centrum Społecznego na Kawęczyńskiej 16 (projekt numer 15) Centrum Aktywizacji Społeczno – Kulturalnej „Kawęczyńska” - Kliknij.
KMA,
KMI (red.)

niedziela, 1 czerwca 2014

Dzień Sąsiada na Kawęczyńskiej

Od kilku lat pod koniec maja w coraz większej liczbie polskich miast odbywają się Dni Sąsiada. Idea wspólnego świętowania i wzajemnego poznawania się osób mieszkających w tym samym bloku, kamienicy czy na jednej ulicy narodziła się w 2000 r. w Paryżu. Obecnie imprezy integrujące sąsiadów odbywają się w prawie 40 europejskich krajach, a udział w nich bierze kilkanaście milionów mieszkańców. 

Od kilku lat imprezy pod oficjalnym hasłem "Dzień Sąsiada" odbywają się również na Pradze. Jednak w naszej dzielnicy zwyczaj wspólnego świętowania ma o wiele dłuższą tradycję. Wspólne posiłki, spędzania wolnego czasu, zabawy taneczne i inne działania integracyjne towarzyszyły mieszkańcom Pragi niemal od zawsze, a ludyczność praskich podwórek była opisywana w literaturze, czy filmie.

Żeby tradycji stało się zadość, również braliśmy wczoraj udział w Dniu Sąsiada. Mieszkańcy kamienicy na Kawęczyńskiej 43 oraz ich przyjaciele i znajomi urządzili imprezę na sto fajerek. Był grill, tańce, koncert "Kapeli Praskiej", gry sportowe, a na koniec wszyscy mogli się raczyć przepysznym tortem. 


Zaproszeni goście, w tym wielu mieszkańców oraz kilku praskich radnych, dyskutowało o przyszłości naszej Dzielnicy. Nie zabrakło tak ważnych tematów jak przewlekający się program rewitalizacji, budowa Trasy Świętokrzyskiej i degradacja parku na Michałowie, czy budżet partycypacyjny.


Przy okazji tego ostatniego tematu, dyskutowaliśmy o projekcie stworzenia na Kawęczyńskiej 16 Centrum Integracji Mieszkańców. Mamy nadzieję, że ten właśnie projekt uda się zrealizować ze środków Budżetu Partycypacyjnego, a dzięki centrum w kolejnych latach różne działania integrujące naszych mieszkańców będą realizowane z większą częstotliwością.

KMI