O Nas / About Us / О нас










Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "MICHAŁÓW" zostało założone w 2008 r. przez grupę mieszkańców i sympatyków warszawskiej Pragi, głównie z Michałowa i Szmulowizny. Nasze Stowarzyszenie nawiązuje do działającego przed II wojną światową na Pradze Północ Towarzystwa Przyjaciół Michałowa.

PSM "Michałów" jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000324790.

Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rewitalizacji i rozwoju Pragi Północ, współpracę z samorządem terytorialnym w zakresie konsultacji społecznych oraz współtworzenia programu rewitalizacji rejonu Pragi, w szczególności Michałowa i Szmulowizny.

Statutowe cele Stowarzyszenia realizujemy m.in. poprzez:

  • prowadzenie działalności informacyjnej, 
  • opracowywanie i zgłaszanie inicjatyw i wniosków,
  • podejmowanie interwencji w zakresie objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
  • współpracę, szczególnie z instytucjami samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych,
  • publikacje w mediach.
Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia lub współpracą z nami zapraszamy do kontaktu za pomocą specjalnego formularza znajdującego się po prawej stronie lub skrzynki e-mail: 

stowarzyszenie.michalow@gmail.com
.........................................................................................................
The Michałów Society was founded in 2008 by the group of locals and friends of the Warsaw Praga District. The name of our society refers to similar association active in Michałów and Szmulowizna (part of the Warsaw Praga District) before WW II.

As NGO our Society is registered in the National Court Register (KRS) under the number 0000324790.

Our main aim is to improve the quality of life people living in the Warsaw Praga District (especially from Michałów and Szmulowizna). We also cooperate with local authorities and other NGO’s in the process of revitalization of Warsaw Praga and preserving old Warsaw heritage.
  
If you would like to find out more about our Society or want to join us, send us a message using special contact form placed on the right side or by an email:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com
.........................................................................................................
Пражское Объединение Жителей "МИХАИЛОВ" было основано в 2008 г. группой жителей и сторонников варшавской Праги, в основном, с Михайлова и Шмуловизны. Наше Общество относится к действующему перед второй мировой войной на Праге- Север Общества Друзей Михайлова.

ПОЖ "Михаилов" зарегистрировано в Национальном Судебном Реестре под номером 0000324790.

Основной целью деятельности нашего Объединения является повышение качества жизни населения путем поддержки возрождения и развития Праги-Север, сотрудничество с местной общественностью в плане общественных консультаций и проведении программы ревитализации района Праги, в частности, Михайлова и Шмуловизны.

Уставные цели Ассоциации реализуем, в частности, путем:
проведения информационной деятельности,
разработке и выдвижений инициатив и предложений,
вмешательство в области,которая входит в предмет деятельности Ассоциации,
сотрудничество, в частности, с органами местного самоуправления в подготовке проектов, организационных и законодательных,
публикации в средствах массовой информации.
Всех заинтересованных в деятельности нашей Ассоциации или в сотрудничестве с нами могут связаться с помощью специальной формы справа или электронной почты (e-mail):


stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Wsparcie

Podobają Ci się nasze działania? Chcesz nam pomóc?
Najprościej możesz to zrobić poprzez przekazanie darowizny finansowej na cele statutowe naszego stowarzyszenia.

Nr konta: 63 2130 0004 2001 0529 1620 0001

Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów"
ul. Otwocka 8, 03-759 Warszawa

W 2019 r. nasi sympatycy wsparli nas darowizną w kwocie: 1938,27 zł

Brak komentarzy :