czwartek, 24 maja 2012

środa, 16 maja 2012

OTWOCKA 3 - REMONT CZY DEMOLKA ?

Bulwersująca jest sprawa remontu zabytkowego budynku szkolnego przy ul. Otwockiej 3 prowadzonego na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga Północ. W ramach prowadzonej "modernizacji" usunięto oryginalne historyczne ogrodzenie od strony frontu budynku oraz od strony ul. Łochowskiej i zastąpiono je  nowym ogrodzeniem, zupełnie nie pasującym do układu architektonicznego budynku, ani do zachowanej części historycznego ogrodzenia. Drzwi frontowe wymieniono na tandetne drzwi z profili aluminiowych. Zniszczono w ten sposób całą symetrię zespołu budynków, stanowiącą jego podstawowe założenie architektoniczne. Niestety Stołeczny Konserwator Zabytków jest wobec tych praktyk jak dotąd bezradny, gdyż zespół budynków szkolnych z lat 30-tych XX w. przy ul. Otwockiej 3 nie został wpisany do rejestru zabytków, mimo takiej rekomendacji przygotowanej przez autorów zaleceń ochrony konserwatorskiej do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny Wschodniej. Mimo wszystko zdumiewa indolencja i brak szacunku dla wartości architektonicznej i historycznej tego obiektu wykazywana przez urzędników naszej Dzielnicy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie remontu. 
Było nie było w tych budynkach mieścił się przez kilka powojennych lat Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Zamieszczamy nasze pismo skierowane w tej sprawie do Stołecznego Konserwatora Zabytków, prosząc wszystkich o wsparcie naszych działań w tej sprawie.