wtorek, 9 listopada 2010

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania Michałowa I Szmulowizny

Rada Warszawy na swojej najbliższej sesji uchwali przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Michałowa i Szmulowizny, o co zabiegaliśmy od ponad dwóch lat. 
Poniżej odnośnik do projektu uchwały:
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/02C0E1A6-849E-4A3F-BB0A-A4F006BCE51E/768042/3050_druk1.pdf
Zwracamy uwagę, że w pkt VIII (s. 13) jest zawarta treść uchwały Komisji Dialogu Spolecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego, podjętej z naszej inicjatywy.
Zgodnie z treścią uchwały przy sporządzaniu planu mają także być wzięte pod uwagę zgłoszone przez PSM "MICHAŁÓW" uwagi i postulaty do planu. 
O naszych działaniach w  uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu napisano m.in.:
 List Otwarty w sprawie Trasy Świętokrzyskiej


Tu publikujemy treść Listu Otwartego w sprawie przebiegu Trasy Świętokrzyskiej: https://docs.google.com/fileview?id=0Bw_mSLLgTSnJNTFiYTkyNTYtNDMyMy00ZjgyLWE1NDAtMzAyYTM3MzJiODcw&hl=pl

list otwarty w sprawie Trasy Świętokrzyskiej wręczony Pani Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz

Na spotkaniu z Panią Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, wręczyliśmy jej osobiście List Otwarty w sprawie przebiegu Trasy Świetokrzyskiej, podpisany przez prawie 500 osób i kilka organizacji społecznych.
Mamy nadzieję, że doczekamy się konstruktywnej odpowiedzi władz Warszawy w tej sprawie i Trasa zostanie wreszcie przeprojektowana, tak aby ochronić park przy ul. Kawęczyńskiej i cały teren Młyna Michla wpisany do rejestru zabytków.
Na konieczność ochrony całości terenu zielonego parku przy ul. Kawęczyńskiej wskazuje treść projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania obszaru Szmulowizny Wschodniej i Michałowa, która ma być uchwalona na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.  
 

czwartek, 4 listopada 2010

Praga paraduje

Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy zaprasza na paradę z okazji Dnia Niepodległości.

PRAGA PARADUJE

Proponujemy zupełnie nowy sposób na obchodzenie Święta Niepodległości!

Mając w swej historii aż dwukrotną utratę niepodległości, wiemy, co znaczy trwać jako kraj pozbawiony wszelkich praw do podejmowania samodzielnych decyzji, swobodnego kształtowania przyszłości wedle swoich celów i zamie­rzeń, manifestowania uczuć patriotycznych i tworzenia własnej kultury. Wiemy, że wspólne dobro – wolność – jest wartością najwyższą.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wyrazić spontaniczną radość z wolności: słowa, wyznania, przekonań, dokonywania wyborów, wszystkich, którym bliskie są ideały tolerancji i równości, do przyłączenia się do nas i wzięcia udziału w barwnej paradzie, która w dniu 11 listopada przemaszeruje głównymi ulicami Pragi Północ.
Nie może zabraknąć żadnego wielbiciela wolności, każdego, kto nie może bez niej żyć, kto kiedykolwiek za nią tęsknił, kto zrobił cokolwiek by ją zdobyć lub odzyskać.
Liczymy na jak największą oryginalność w zakresie wyrażania dobrych emocji, radości
z wolności osobistej i sposobu poruszania problematyki patriotycznej.

Data: 11 listopada
Godzina: 15.00
Miejsce: start - ul.Kijowska (Dw. Wschodni)– zakończenie - ul. 11 listopada

Szczególnie mile widziani podczas parady będą właściciele pojazdów zabytkowych.

Zgłoszenia: krupa@stclassic.pl