sobota, 27 października 2012

KTO REMONTUJE PRASKIE KAMIENICE

Praskie kamienice remontują przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe, które powstały po wykupie mieszkań komunalnych przez lokatorów.
Potrafią szybko znaleźć pieniądze na remonty, a budynki wkrótce po wykupie mieszkań zmieniają się nie do poznania.
Na zdjęciach wyremontowana kamienica na Łochowskiej. Obok zrujnowana kamienica komunalna nadal zarządzana przez Miasto.

2 komentarze :

Anonimowy pisze...

Związek Stowarzyszeń Praskich
Zał. 2005r.
ul. Jagiellońska 88 p. 205, 00-992 Warszawa atd@zwiazekpraski.pl www.zwiazekpraski.pl

Warszawa 6.09.2012 r.

OŚWIADCZENIE

Postępująca dramatycznie szybko dewastacja kamienic w naszej Dzielnicy trwa od lat i nic nie wskazuje na możliwość zatrzymania tego procesu bez wprowadzenia zmian. Administratorem tych popadających w ruinę budynków jest w większości ZGN.
Porównanie stanu technicznego i wyglądu, budynków zarządzanych przez ZGN i Wspólnoty Mieszkaniowe działające w takich samych starych kamienicach przy tych samych warunkach czynszowych jest dowodem nie sprawdzenia się ZGN-u jako administratora.
Dlatego za konieczną uważam zmianę organizacyjną polegającą na zabraniu z ZGN funkcji administratora i pozostawienie tam tylko funkcji nadzoru właścicielskiego. Funkcję administratora trzeba powierzyć wyłonionym w drodze przetargu profesjonalnym firmom zarządzającym nieruchomościami.
Przyniesie to ogromne, idące w miliony złotych rocznie oszczędności i zatrzyma proces popadania w ruinę pięknych praskich kamienic.
Zapraszam na spacery po Pradze osoby wpływowe z różnych ugrupowań: senatorów, posłów, radnych z Rady W-wy i Dzielnicy żeby tworzyć lobby, które doprowadzi do zmiany zapisów w uchwale nr XLIII/1021/2004 Rady W-wy z dnia 2.12.2004 r.o statusie ZGN i umożliwi zmiany
Te działanie nie zamykają ZGN szansy poprawy administrowania. Współpraca z organizacjami obywatelskimi w ramach programu Zielone Podwórka i innymi może dużo zmienić. Umocowanie prawne Komitetów Podwórkowych Mieszkańców, jako reprezentacji Inicjatywy Lokalnej stworzy nowe możliwości współpracy z ZGN.


Antoni T. Dąbrowski
Związek Stowarzyszeń Praskich

Anonimowy pisze...

Szkoda tylko, że nie konsultują wyglądu elewacji z jakimś plastykiem, bo przeważają kolory majtkowe. W każdym bądź razie dobra robota! :)